Mennen Artikel 433 - Voorwaarden om deel te nemen, leeftijd van deelnemers en grooms

 1. LEEFTIJD VAN DE DEELNEMERS Deelnemers mogen deelnemen aan samengestelde wedstrijden,   minimarathons en dressuurvaardigheidswedstrijden volgens onderstaande tabel vanaf het begin van het  kalenderjaar waar in zij genoemde leeftijd bereiken.
  RubriekAantal groomsMinimum leeftijd deelnemer
  Enkelspan pony110 jaar
  Tweespan pony114 jaar
  Tandem pony116 jaar
  Vierspan pony216 jaar
  Enkelspan paard112 jaar
  Tweespan paard1 of 216 jaar
  Tandem paard 1 of 218 jaar
  Vierspan paard218 jaar


 2. Tijdens dressuur-vaardigheidswedstrijden hoeft er bij de tandem- en enkelspanrubrieken geen groom op het rijtuig aanwezig te zijn.
 3. LEEFTIJD VAN GROOMS
  a. De groom(s), van deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, moet(en) 16 jaar of ouder zijn. De groom/begeleider moet in de nabijheid van deze jonge deelnemer zijn.
  b. Wanneer de deelnemer 18 jaar of ouder is dan moet zijn groom tijdens de proeven A en C van samengestelde wedstrijden en dressuur-vaardigheidswedstrijden in de klasse B t/m ZZ minimaal 12

  jaar oud zijn.
  c. Tijdens proef B en de minimarathon moeten grooms minimaal 14 jaar oud zijn

Naar het volgende artikel