Mennen Artikel 424 - Overzicht maatregelen en uitsluiting proef B (SWM)

ArtikelOvertredingSanctie
400.8Wanneer het paard kreupel isuitsluiting
400.15Omslaan rijtuiguitsluiting
434.3Vervangen groom

uitsluiting

434.4 + 456.1bWanneer groom leidsels hanteert of zweep gebruikt, zonder dat hij is afgestegen of rijtuig stilstaat20 strafpunten
434.5

Vastbinden deelnemer/groom op rijtuig

uitsluiting

435.2c/2d

Deelnemers en/of grooms zonder correct bevestigde, voor de paardensport
goedgekeurde veiligheidshelm en/of zonder rug- of bodyprotector (EN13158
of EN1621) 

uitsluiting
440.2e

Rijtuigen die niet voldoen aan het vereiste gewicht en/of spoorbreedte

uitsluiting
452.7d

Paarden die niet meer in staat verder deel te nemen aan een volgend traject 

uitsluiting

452.9

Niet tussen de markeringen van de start van een hindernis rijden 

uitsluiting

452.9

Niet tussen de markeringen van de finish van een hindernis rijden 

uitsluiting

453.5c

Afrijden van een afrijdbaar element 

2 strafpunten
per keer

453.5e

Eigenhandig verhinderen dat een afrijdbaar element

wordt afgereden

10 strafpunten
per keer

454.3f

Met motorvoertuig of rijwiel in een hindernis

uitsluiting

455.5a 

Voor elke seconde boven de toegestane tijd in de trajecten A en B

0,25 strafpunt

455.5b

Voor elke seconde onder de minimumtijd in de trajecten A en B

0,25 strafpunt

455.5c

Overschrijding van de maximumtijd in een traject 

uitsluiting
455.6c

Voor elke seconde in de hindernis

0,25 strafpunt

456.2

Het niet kunnen overhandigen van het grondtijdenformulier bij de finish 

10 strafpunten
456.3

Niet nemen van een verplichte doorgang, zonder dit te herstellen

uitsluiting
456.3

Het nemen van hindernis in verkeerde volgorde

uitsluiting
456.4

Galopperen tussen de laatste hindernis of 500 meter bord en finish traject B

1 strafpunt per 5
seconden 

456.5
452.10 

Iedere afwijking van het parcours tussen de laatste hindernis of 500 meter
bord en finish traject B 

10 strafpunten
per keer

456.6a

Afstijgen en opstappen van één of beide groom(s) in het traject, zonder dat het rijtuig stilstaat

5 strafpunten 

456.6b 

Wanneer één of beide groom(s) in een hindernis beide voeten op de grond
plaatst, of op een hindernis 

5 strafpunten
per keer

456.6b 

Wanneer de deelnemer met beide voeten op de grond staat in een hindernis,
of op een hindernis

20 strafpunten
per keer

456.6b 

Wanneer een groom over het paard en/of lamoen/langboom klimt

20 strafpunten
per keer

456.7c

Stilstand in het parcours zonder geldige reden

10 strafpunten
456.8b

Beschadigd rijtuig (ontbrekend wiel, gebroken boom enz.) bij einde traject B 

uitsluiting

456.8d

Losgeraakte of kapotte streng en/of disselboom

10 strafpunten maximaal
456.3

Een verplichte doorgang nemen in de verkeerde richting of verkeerde
volgorde, zonder herstel 

uitsluiting

458.2b

Herstelde fout in het parcours van een hindernis

20 strafpunten

458.2b

Tussen de markeringen van de finish rijden alvorens alle doorgangen te
hebben genomen

uitsluiting

458.4

Het uitspannen en door de hindernis geleiden van een paard

uitsluiting

458.5b

Paard met been over zweng enz., indien niet ogenblikkelijk hersteld

30 strafpunten

458.6c

Overschrijding van de maximumtijd in een hindernis (5 min)

uitsluiting
 

Hulp van derden (Algemeen Wedstrijdreglement) uitzonderingen zie art. 410

uitsluiting

Naar het volgende artikel