Mennen Artikel 425 - Overzicht maatregelen vaardigheidswedstrijden en proef C (SWM)

ArtikelOvertredingsanctie
400.8Wanneer het paard kreupel isuitsluiting
400.15omslaan rijtuiguitsluiting
434.4Wanneer een groom in het parcours de leidsels, rem of zweep hanteert, voordat de deelnemer de finishlijn heeft gepasseerd20 strafpunten
435.1fDeelnemer en/of grooms zonder correct bevestigde goedgekeurde veiligheidshelm (EN1384)uitsluiting
435.1gHet rijden van één of meer hindernissen zonder zweep in de hand5 strafpunten maximaal
435.1gStarten en/of finishen zonder zweep in de hand of een zweep van onvoldoende lengte5 strafpunten

435.1h 

Deelnemers aan een jeugdrubriek zonder rug- of bodyprotector (EN13158 of
EN1621) of veiligheidshelm (EN1384)

uitsluiting

461.1b

Afrijden van 1 of 2 ballen in dezelfde enkelvoudige hindernis

3 strafpunten

463.2b

Af- of omverrijden van enig deel van een reeds genomen hindernis 

3 strafpunten

461.1d

Deelnemer klasse L rijdt geel gemarkeerde hindernis

5 strafpunten

461.1d

Deelnemer klasse L rijdt enig deel van de hindernis van de gele hindernis af
of omver, bij het passeren

3 strafpunten

462.1d

Overschrijding van de maximumtijd

uitsluiting

461.2c

Af- of omverrijden van een onderdeel van een meervoudige hindernis 

3 strafpunten

462.1g

oor elke begonnen seconde tijdsoverschrijding van de toegestane tijd

0,5 strafpunten

462.3a

Wanneer de deelnemer geen halthoudt na herhaald bellen

uitsluiting

463.1b 

Starten voor de bel

10 strafpunten en
opnieuw starten

463.1f

Wanneer een groom niet zit (bijvoorbeeld staat)

5 strafpunten per keer

463.1g

Niet passeren van start of finishlijn 

uitsluiting
 

Niet toegestane hulp van derden (zie Algemeen Wedstrijdreglement)
uitzonderingen zie art. 410 

uitsluiting

463.2a 

Verkeerd parcours (volgorde of richting)

uitsluiting

463.2c

Indien een deel van een nog te nemen hindernis wordt omgereden, wordt
gebeld om de hindernis te herstellen

3 strafpunten +
10 sec.

463.5b 

Afstijgen van de deelnemer 

20 strafpunten per keer

463.5c

Afstijgen één of beide groom(s) 1e maal 

5 strafpunten

463.5c

Afstijgen één of beide groom(s) 2e maal 

10 strafpunten

463.5c

Afstijgen één of beide groom(s) 3e maal 

uitsluiting
463.5d

Wanneer de groom(s) niet op het rijtuig is (zijn) tijdens het nemen van een
hindernis

uitsluiting

463.7 

1e ongehoorzaamheid

5 strafpunten

463.7 

2e ongehoorzaamheid

10 strafpunten

463.7 

3e ongehoorzaamheid

uitsluiting

Naar het volgende artikel