Mennen Artikel 411 t/m 415 - Wedstrijdorganisatie

Artikel 411 - Inschrijving paarden

Aantal ingeschreven paarden voor samengestelde wedstrijden

Rubriek 
paard/pony
Maximum bij inschrijving op naamMaximum definitieve deelname aan wedstrijd
Vierspan65
Tweespan43
Tandem43
Enkelspan21


Artikel 412 - Stalling van de paarden en deelnemers

 1. Bij een meerdaagse wedstrijd dient de organisatie zorg te dragen voor goede stallen voor de paarden van de deelnemers in de nabijheid van het wedstrijdterrein. 
 2. Bij stalling aan of op de wagen dient de gedragscode ‘Welzijn van het paard’ en het protocol Stalling aan de wagen in acht te worden genomen. De paarden dienen te allen tijde een dak boven hun hoofd te hebben, droog te staan en afgeschermd tegen negatieve weersinvloeden en tocht. De paarden dienen te worden gestald op stalmatten. Overtreding heeft een officiële waarschuwing tot gevolg en de deelnemer zal de omissie direct moeten oplossen of voor andere stalling van zijn paarden zorgdragen. Wanneer e.a. niet wordt opgelost, volgt uitsluiting en in geval van wreedheid diskwalificatie. 

Artikel 413 - Startvolgorde

 1. SAMENGESTELDE WEDSTRIJD
  a. De startvolgorde voor proef A kan door loting vastgesteld worden.
  b. Bij meerdaagse wedstrijden kan de startvolgorde van de volgende wedstrijddag de omgekeerde
  klassementsvolgorde van de vorige dag zijn.
  c. Bij meerdere starts dient de rijder voor aanvang van de wedstrijd aan te geven met welke aanspanning hij steeds als eerste c.q. laatste start.
 2. DRESSUUR-VAARDIGHEIDWEDSTRIJD
  De organisatie maakt een startlijst en op basis van die volgorde moet er gestart worden. 

Artikel 414 - Opgeven van deelnemers
VRIJWILLIG BEËINIDGEN (RE)
Een deelnemer die, om welke reden ook, niet verder wenst deel te nemen, kan besluiten op te geven in elke proef. Een jurylid kan een deelnemer ook vragen op te geven in een proef, wanneer hij denkt dat de deelnemer niet meer in staat is om de proef voort te zetten. Een deelnemer die opgeeft in een proef, kan opnieuw deelnemen aan een andere proef. Indiende opgave op veterinaire gronden is, zal het betreffende paard vervangen dienen te worden door het ingeschreven reservepaard. Een deelnemer die tijdens proef B vrijwillig de proef beëindigd moet te allen tijde zijn paard(en) aanbieden bij de wedstrijddierenarts voor een keuring alvorens hij vertrekt. Wanneer dit niet gebeurt wordt de deelnemer gediskwalificeerd.

Artikel 415 - Terugtrekken van deelnemers
TERUGTREKKEN (W)
Een deelnemer wordt verondersteld zich te hebben teruggetrokken wanneer hij niet aan de start verschijnt in één van de proeven. Eenmaal teruggetrokken kan hij niet verder deelnemen aan de wedstrijd. 

Naar het volgende artikel