Mennen Artikel 410 - Toegestane hulp van derden

Volgende voorbeelden worden beschouwd als toegestane hulp:

  1. Hulp op de verplichte rustplaats en in de neutrale zones.
  2. Hulp om een ongeval te voorkomen.
  3. De paarden in moeilijkheden, helpen ten gevolge van een ongeval in een hindernis, op voorwaarde dat de grooms zijn afgestegen.
  4. Een groom mag de leidsels en zweep hanteren wanneer het rijtuig stilstaat.
  5. Communicatiemiddelen in de marathon.
  6. De omstandigheden van elk geval moeten door de jury worden vastgesteld na de mening van de waarnemer in het terrein en de hinderniswaarnemers te hebben gehoord.
  7. Voorlezen van de groom tijdens de dressuur, eventueel met gebruik van communicatiemiddelen.
  8. Spreken van de groom tijdens de vaardigheid.

Naar het volgende artikel