Mennen Artikel 407 - Promotieregeling SWM

Voor de Promotie- en winspuntenregeling van de SWM wordt verwezen naar bijlage 6, zie hieronder:

Bijlage 6

Klasse M

Klasse M Enkelspan Paard
Enkelspan pony
Tweespan Pony

Tweespan paard Tandem pony
Vierspan pony
 Tandem paard
Vierspan paard
 
3Winstpunten0135,990150,990160,990195,99
2Winstpunten136145,99151160,99161170,99196205,99
1Winstpunt146165,99161180,99171190,99206225,99
0Winstpunten166205,99181219,99191230,99226275,99

Klasse L en Z


Klasse L en Z Enkelspan Paard
Enkelspan pony
Tweespan Pony

Tweespan paard Tandem pony
Vierspan pony
 Tandem paard
Vierspan paard
 
3Winstpunten0120,990140,990145,990170,99
2Winstpunten121130,99141150,99146155,99171180,99
1Winstpunt131154,99151175,99156180,99181215,99
0Winstpunten155190,99176210,99181215,99216240,99

Wanneer bij proef A (dressuur) minder dan 50% van het maximaal te behalen aantal punten wordt behaald dan kan
er over de gehele wedstrijd geen winstpunt worden behaald. Wanneer de dressuurscore beter dan 50% van het totaal te behalen aantal punten, kunnen winstpunten worden behaald tot een bepaald maximum. En wel als volgt:

Vanaf 80 strafpunten of meer: 0 winstpunten
Tussen 79,99 en 75 strafpunten: 1 winstpunt
Tussen 74,99 en 70 strafpunten: 2 winstpunten
Vanaf 69.99 en minder strafpunten: 3 winstpunten

Indien een deelnemer uit de klasse Z deelgenomen heeft aan een wedstrijd met 7 of 8 hindernissen, wordt het totaal aantal strafpunten, opgelopen in de 7 of 8 hindernissen, vermenigvuldigd met de factor 6/7 of 6/8. Het dan verkregen aantal strafpunten wordt gebruikt voor de bepaling van het aantal winst- en verliespunten.

Promotieregeling

KlasseMag over naar de volgende klasse met:Moet over naar de volgende klasse met:
Klasse L15 winstpunten25 winstpunten
Klasse M15 winstpuntenGeen promotieplicht
   

Terugplaatsing
Iedere deelnemer kan terugplaatsing aanvragen naar een lagere klasse na twee onvoldoende prestaties (verliespunten) of wanneer de deelnemer met een nieuw span start. Er kan niet worden gestart in lagere klassen met een gelijksoortige of kleinere (bijv. van vierspan naar tweespan) aanspanning. Wel kan er hors concours (buiten mededinging) met een nieuw span deelgenomen worden met goedkeuring van de wedstrijdorganisatie.

Wanneer een deelnemer van enkelspan naar meerspan over wil gaan, begint hij in de naast gelegen lagere klasse met 10 winstpunten. Wanneer een deelnemer de overstap maakt van vierspan of tandem naar enkel- of tweespan volgt geen terugplaatsing.

Registratie winst- en verliespunten
De rekenkamer zal er voor zorgdragen dat de KNHS binnen een week na desbetreffende wedstrijd de eindresultaten (Proef A, Proef B en Proef C) in haar bezit heeft. Voor de klasse Z rijders worden er maximaal 10 winstpunten geregistreerd.

Naar het volgende artikel