Mennen Klasse 408 - Klassenindeling en nieuw gevormde combinaties

Een nieuwe combinatie kan door middel van de inschalingstabellen welke gepubliceerd staan in bijlage 3 bepalen in welke klasse moet worden uitgekomen op wedstrijden. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/ponymenner) zal deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het reglement en de inschalingstabel dit toe laat (dit geldt voor alle niveaus). De hoogste klasse van een menner is die waarin ooit een winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is die waarin door het paard ooit een winstpunt is behaald. Een menner die opgenomen is (geweest) in de klasse Z (2 x) of ZZ (2 x) of SWM klasse Z, mag met een ongeklasseerd of B-geklasseerd paard niet uitkomen in de klasse B (dressuur) of in de L (vaardigheid). In alle gevallen is de eenmaal gemaakte keuze bindend, met dien verstande dat combinaties die op grond van de reglementen in een hogere klasse uit mogen komen, versneld kunnen promoveren naar een hogere klasse, zonder hiervoor de vrijwillige promotiegrens te hebben bereikt. Hiervoor hoeft geen dispensatieverzoek te worden ingediend. Indien bij de uitslagverwerking blijkt dat tussentijds versneld gepromoveerd werd, terwijl de vrijwillige promotiegrens nog niet bereikt is, wordt dit in de wedstrijdregistratie aangepast. Een in het buitenland geklasseerd paard en/of geklasseerde menner is startgerechtigd in de hoogst gemeenschappelijke klasse, nadat de KNHS een schriftelijke verklaring van een erkende buitenlandse federatie heeft ontvangen ten aanzien van de hoogste klasse van het paard en/of de menner. 

Inschaling vanuit de gradeproeven Aangepast Sporten is mogelijk na een dispensatieverzoek aan de KNHS. De procedure voor het aanvragen van dispensatie staat vermeld op de website. 

 1. Startgerechtigdheidsbepalingen voor FNRS-startpashouders dressuur
  a. Het FMD13-diploma van de FNRS geeft de FNRS-startpashouder het recht te starten in de dressuur klasse L. De promotie naar de klasse M vindt plaats conform de promotie- en degradatieregeling van de KNHS.
  b. Deelname aan kampioenschappen is voor FNRS-startpashouders niet toegestaan. 
 2. Alle klassen
  Voor inschaling wordt verwezen naar de inschalingtabel in bijlage 3, alles met inachtneming van de minimumleeftijd van het paard voor de desbetreffende klasse. 
 3. Verjaringsregeling
  Indien een menner, een paard of een combinatie meer dan 3 jaar (36 maanden) niet meer is uitgekomen in de  hoogste klasse waarin een winstpunt behaald is, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk dispensatie aan te vragen om lager ingeschaald te worden dan in de inschalingstabel staat vermeld.