Eventing Artikel 306 - Inschaling en Promotieregeling

 1. Voor inschaling wordt verwezen naar de inschalingstabel op de website. Alles met inachtneming van de minimumleeftijd van het paard voor de desbetreffende klasse. 
 2. Indien een combinatie bij inschaling volgens de inschalingstabel op de KNHS website de keuze heeft uit verschillende klassen dan kan men kiezen uit 2 naastgelegen klassen om in te starten. De gemeenschappelijke hoogste klasse en een klasse lager. Een combinatie heeft de mogelijkheid geregistreerd te staan in twee naast elkaar liggende klassen. Uitzondering hierop vormen combinaties die uitkomen in de klasse L maar vanwege de persoonlijke stand van de ruiter geen BB en B meer mogen starten. De winstpunten die een combinatie behaalt worden in iedere klasse waarin de combinatie uitkomt bijgehouden. 
 3. Promotieregeling pony's:
  1. In alle klassen begint een combinatie met 0 winstpunten. Promotie van de klasse B naar de klasse L en van de
   klasse L naar de klasse M is toegestaan bij het behalen van 8 winstpunten.
  2. Promotie van de klasse M naar de klasse Z is toegestaan bij 4 winstpunten.
  3. Bij ponyrubrieken worden in de klassen B en L kort format de categorie├źn A, B en C samengevoegd. In de klassen B tot en met Z worden ook de categorie├źn C, D en E samengevoegd.
  4. Ponycombinaties behorend tot de categorie A of B, kunnen niet promoveren naar de klassen M en Z.
 4. Promotieregeling paarden:
  1. Een combinatie begint in alle klassen met 0 winstpunten. Promotie van de klasse B naar de klasse L is toegestaan  bij het behalen van 4 winstpunten.
  2. Promotie van de klasse L naar de klasse M en van de klasse M naar de klasse Z is toegestaan na het behalen van 10 winstpunten en verplicht na het behalen van 40 winstpunten. 
 5. De CCI1*-Intro is een tussenklasse. Een kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) in een CCI1* staat gelijk aan 2
  winstpunten in de klasse M. De resultaten van een CCI1* kunnen op verzoek worden meegeteld in de klasse M. Een
  kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) in een CCI2* staat gelijk aan 2 winstpunten in de klasse Z. De resultaten van een
  CCI2* kunnen op verzoek meegeteld worden in de klasse Z. Op een kampioenschap moet altijd gestart worden in de
  hoogste klasse waarin een combinatie het lopende seizoen is uitgekomen. Uitzonderingen worden vermeld in het
  kampioenschapsreglement.
 6. Internationaal starten: Alle voorwaarden voor deelname aan FEI wedstrijden staan gepubliceerd op de website van de KNHS.