Dressuur Artikel 110 - Klassenindeling en nieuw gevormde combinatie

Een nieuwe combinatie kan door middel van de  inschalingstabellen welke gepubliceerd staan op de website bepalen in welke klasse moet worden uitgekomen op wedstrijden. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/ponyruiter) zal deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het reglement en de inschalingstabel dit toe laat. De hoogste klasse van een ruiter is de klasse waarin ooit een winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is de klasse waarin door het paard ooit een winstpunt is behaald. Een ruiter die geklasseerd is (geweest) in de klasse ZZ-Licht of hoger mag niet meer uitkomen in de klassen BB en B. In alle gevallen is de eenmaal gemaakte keuze bindend, met dien verstande dat combinaties die op grond van de inschalingstabel in een hogere klasse uit mogen komen, versneld kunnen promoveren naar een hogere klasse, zonder hiervoor de vrijwillige promotiegrens te hebben bereikt. Indien bij de uitslagverwerking blijkt dat tussentijds versneld gepromoveerd is, terwijl de vrijwillige promotiegrens nog niet bereikt is, wordt dit in de wedstrijdregistratie aangepast. Een in het buitenland geklasseerd paard en/of geklasseerde ruiter is startgerechtigd in de hoogst gemeenschappelijke klasse, nadat de KNHS een schriftelijke verklaring van een erkende buitenlandse federatie heeft ontvangen ten aanzien van de hoogste klasse van het paard en/of de ruiter. Inschaling vanuit de discipline eventing is mogelijk na een dispensatieverzoek aan de KNHS. Inschaling vanuit de gradeproeven Aangepast Sporten is mogelijk na een dispensatieverzoek aan de KNHS. De procedure voor het aanvragen van dispensatie staat vermeld op de website.

 1. Startgerechtigdheidsbepalingen:
  a. Voor inschaling wordt verwezen naar de inschalingstabel op de website. Alles met inachtneming van de minimumleeftijd van het paard voor de desbetreffende klasse.
  b. Bij de overgang van de ponysport naar de paardensport met dezelfde combinatie wordt de klasse, waarin de ponycombinatie direct voorafgaand aan de overgang naar de paardensport was geklasseerd, overgenomen, inclusief behaalde winstpunten.
  c. Combinaties, die bij de pony’s zijn uitgekomen in de klasse Z2- dressuur en met dezelfde combinatie de overstap naar de paardensport maken, worden ingeschaald in de klasse Z1 paarden. De behaalde winstpunten worden overgenomen.
  d. Het is toegestaan dat een deelnemer, voor zover deze nog de ponygerechtigde leeftijd heeft, met een bepaalde pony weer gaat deelnemen aan wedstrijden voor ponyruiters, terwijl daarvoor met dezelfde pony aan wedstrijden voor paarden werd deelgenomen. De desbetreffende combinatie zal dan worden ingedeeld in een klasse waarin de

  gevraagde opgave vergelijkbaar is met het niveau waarop tijdens wedstrijden voor paarden werd uitgekomen, met
  overname van het behaalde aantal winstpunten.

 2. Verjaringsregeling:
  Indien een ruiter, een paard of een combinatie meer dan 3 jaar (36 maanden) niet meer is uitgekomen in de hoogste klasse waarin een winstpunt behaald is, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk dispensatie aan te vragen om lager ingeschaald te worden dan in de inschalingstabel staat vermeld.

Naar het volgende artikel