Waarom krijg ik als official geen theoriepunten meer voor bijscholingen die niet door de KNHS worden georganiseerd?

Met ingang van 1-1-2020 worden geen theoriepunten meer toegekend aan bijscholingen die georganiseerd worden door derden. Om zo specifiek en uniform mogelijk alle officials te kunnen bijscholen dienen de officials de daarvoor bedoelde KNHS-bijscholingen te volgen. Uiteraard juicht de KNHS het volgen van andere hippische instructieavonden en bijeenkomsten toe. Er worden geen theoriepunten meer toegekend, maar organisaties kunnen nog wel hun activiteiten aanmelden bij de KNHS. Afhankelijk van het programma kan het evenement gepubliceerd worden in de opleidingen- en evenementenkalender in Mijn KNHS  zodat het onder de aandacht wordt gebracht bij de officials.