Ik voldoe over de afgelopen licentieperiode niet aan mijn theorie- en/of prakijkpunten. Wat nu?

Het huidige licentiereglement is geldig in de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2025. Wanneer je niet hebt voldaan aan het licentiereglement zal per 1-1-2026 jouw kwalificatie op inactief gaan waarna je dus niet meer ingezet mag worden in deze functie. Wil je jouw licentie weer activeren om zodoende weer te kunnen worden ingezet dan zul je een heractiveringstraject moeten gaan volgen. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.mijnknhs.nl

Dit traject kan bestaan uit een technische test op basis van videobeelden, een theoretische toets, lessen, stages en/of een praktijkexamen. De definitieve invulling zal na sluitingsdatum en inventarisatie van het aantal aangemelde kandidaten bekend worden gemaakt. Rond je het traject met een voldoende af, dan zal de officialkwalificatie weer aan je worden toegekend.


Aan een heractiveringstraject zijn kosten verbonden.