Hoe kun je Technisch Afgevaardigde (TA) worden?

In de disciplines Samengesteld Mennen, Eventing, Endurance en Mendurance wordt een Technisch Afgevaardigde aangewezen. Een Technisch Afgevaardigde (TA) keurt alle  voorzieningen voor de deelnemers vanaf het moment dat de TA benoemd is tot het einde van de wedstrijd. 

Een TA moet zich ervan overtuigen dat de huisvesting van de paarden en oefenterreinen in alle opzichten voldoen en geschikt zijn, inspecteert - afhankelijk van de discipline - de ringen en/of het parcours zodat is vastgesteld dat de voorzieningen, vereisten en organisatie in overeenstemming zijn met de desbetreffende voorschriften. 

De TA ziet erop toe dat het parcours en - bij de disciplines Mennen en Eventing - de hindernissen eerlijk en zonder gevaar zijn en dat de kennis van lokale omstandigheden de deelnemers niet bevoordeelt. Indien noodzakelijk kan de TA het organiserend comité en de parcoursbouwer veranderingen laten aanbrengen in parcours of hindernissen. De Technisch Afgevaardigde overtuigt zich ervan dat de officiële waarnemers, rekenkamer en hindernisrechters volledig bekend zijn met hun taak, waarbij inbegrepen het gebruik en aflezen van de noodzakelijke apparatuur.

Klik hier voor meer informatie.