Hoe kunnen wij als wedstrijdorganisatie het inschrijfgeld innen van onze deelnemers?

Een wedstrijdgevende organisatie kan deelnemers die zich niet, niet juist of niet tijdig afmelden voordragen bij de KNHS voor het opleggen van een administratieve heffing. Wanneer een lid het er niet mee eens is dat hij door de wedstrijdgevende organisatie is voorgedragen bij de KNHS, dient hij zich te wenden tot de wedstrijdgevende organisatie. De penningmeester of wedstrijdsecretaris ontvangt hierom dan ook altijd een afschrift van de correspondentie.  

Ondersteuning bij het innen van inschrijfgeld door de KNHS

Wanneer het u als wedstrijdorganisatie niet lukt om bij een deelnemer het inschrijfgeld te innen, kan de KNHS hierbij ondersteuning bieden. Voor deze ondersteuning heeft de KNHS het volgende nodig:

  • Het bewijs van inschrijving 
  • Een afschrift van de aan de deelnemer verstuurde factuur 
  • Herinnering en ingebrekestelling. 

Wanneer de KNHS de aan de deelnemer verstuurde correspondentie (één factuur, één herinnering en één ingebrekestelling) en het bewijs van inschrijving heeft ontvangen, wordt de deelnemer aangeschreven.

Online innen inschrijfgeld, klik hier  voor meer informatie.

Wel of geen origineel inschrijfformulier 

  • Heeft de deelnemer zich niet ingeschreven via Mijn KNHS, dan dient het originele inschrijfformulier meegestuurd te worden.
  • Heeft de deelnemer zich wel ingeschreven via mijn KNHS, geef dat dan aan bij de aanmelding wanneer ondersteuning wordt gevraagd.  

De wedstrijdgevende organisatie ontvangt een afschrift van deze correspondentie. In deze correspondentie wordt door de KNHS aan desbetreffende deelnemer een laatste betalingstermijn gegeven. Wanneer na het verstrijken van deze termijn niet aan de betalingsverplichting is voldaan, worden de diensten van de KNHS opgeschort aan desbetreffende deelnemer en kan de KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen. Tot het moment dat door de wedstrijdgevende organisatie aan de KNHS is gemeld dat aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid geen gebruik maken van de diensten van de KNHS.

Klik hieronder op downloads voor drie modelbrieven (voorbeeld van een factuur, herinnering en ingebrekestelling), die je kunt aanpassen om te versturen aan de deelnemer(s). 

Meer informatie Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de KNHS afdeling Wedstrijden, telefoon 0577 408 200 of e-mail: wedstrijden@knhs.nl.