Subtopwedstrijden

De Subtop bestaat uit de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour (Prix St. Georges en Intermediaire I) en Zware Tour (Intermediaire A, Intermediaire B, Intermediaire II, Grand Prix en Grand Prix Speciaal). Lees meer over regels voor deelname aan subtopwedstrijden, wanneer je eraan mee mag doen en hoe je kunt promoveren.

Wanneer mag je meedoen met subtopwedstrijden?
In het disciplinereglement dressuur staan alle reglementen. 

 • ZZ-Zwaar: Als je minimaal 10 winstpunten in de klasse ZZ-Licht hebt. 
 • Lichte tour
  • Prix St. Georges als je minimaal 10 winstpunten in de klasse ZZ-Zwaar hebt behaald.
  • Intermediaire I als je minimaal 1 x 60% in de PSG hebt behaald.
 • Zware Tour
  • Als je minimaal 1x 60% in de Intermediaire I hebt behaald mag je starten in de Intermediaire A en B en Intermediaire II.
  • Is je paard nog niet helemaal klaar voor de Intermediaire II, kan je ter oefening de Intermediaire A en de Intermediaire B rijden. Deze twee proeven bieden voor senioren geen mogelijkheid om naar de Grand Prix te promoveren. Dat kan alleen na het behalen van 60% in de Intermediaire II.
  • Als je minimaal 1x 60% in de Intermediaire II hebt behaald of 60% hebt gehaald in de GP 16-25 mag je Grand Prix starten. 

Meedoen aan subtopwedstrijden

Hoofdstelnummer verplicht
Het dragen van hoofdstelnummers is op subtopwedstrijden verplicht. Het is belangrijk dat deelnemers bij het inschrijven via MijnKNHS.nl het juiste combinatienummer invullen. De wedstrijdorganisatie bepaalt het hoofdstelnummer. Meestal zijn dat de laatste 3 cijfers van je combinatienummer. Omdat dit nummer niet uniek is kan het zijn dan een andere ruiter hetzelfde nummer heeft. De eerst ingeschrevene heeft voorrang op het nummer. De ander krijgt automatisch een nummer toegewezen dat nog niet op de wedstrijddag gedragen wordt. Je bevestigt de hoofdstelnummers zo dat ze aan beide zijden zichtbaar zijn.

Minimum schofthoogte paard
De minimum schofthoogte van je paard is voor de klasse ZZ-Zwaar en hoger, zonder hoefijzers gemeten, 148,1 cm.

Minimum leeftijd van het paard

 • Klasse ZZ-Zwaar: minimaal 6 jaar
 • Klasse Lichte Tour: minimaal 7 jaar
 • Klasse Zware Tour: minimaal 8 jaar

Algemene bepalingen

 • Inschrijven voor subtopwedstrijden gaat via Mijn KNHS (zie instructievideo)
 • Startlijsten en uitslagen staan bij de betreffende wedstrijd in de wedstrijdkalender op Mijn KNHS. Zeven dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag publiceert de wedstrijdorganisatie de startlijsten op Mijn KNHS. 
 • Er wordt gereden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
 • Het bestuur van de KNHS, de officials en andere dienstdoende personen aanvaarden géén aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. Je neemt deel en bent aanwezig op eigen risico.
 • Het inschrijfgeld dien je voor aanvang te betalen op het wedstrijdsecretariaat.
 • De benodigde bescheiden en een opgave van de voorlopige aanvangstijden worden tijdig gepubliceerd. Op de wedstrijddag zelf worden op het wedstrijdsecretariaat de definitieve starttijden gepubliceerd.
 • Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn, d.w.z. zij dienen zich ten minste één uur vóór de voor hen geplande starttijd op het secretariaat te melden. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden, met uitzondering van die van de eerste rubriek, met maximaal 30 minuten te vervroegen. Afmeldingen worden automatisch opgevuld met het vervolg van de startlijst waardoor geen wachttijden ontstaan.
 • Prijsuitreikingen zijn niet te paard, maar wel in wedstrijdtenue, kort na afloop van elke tweede proef in een klasse of volledige rubriek waar een klassement over opgemaakt wordt. Prijzen worden uitgereikt volgens de formule één plaatsing per 4 deelnemers. Voor rubrieken met minder dan vier starts vindt geen aparte prijsuitreiking plaats.
 • Protocollen kunnen worden afgehaald na afloop van de corresponderende prijsuitreikingen. Indien geen prijsuitreiking plaatsvindt, dan kort na afloop van de tweede proef.
 • Je dient rekening te houden met de mogelijkheid van identiteitscontrole, controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen en/of bittencontrole.
 • Je dient zelf te zorgen voor een hekkensluiter en, indien nodig, een voorlezer.
 • Het dragen van de op de startlijst vermelde hoofdstelnummers is verplicht, op het voorterrein en op het wedstrijdterrein. Als deelnemers zorg je zelf voor het hoofdstelnummer.
 • Bij niet-selectiewedstrijden waarbij een te groot aantal inschrijvingen behoudt de organisatie zich het recht voor de deelname aan een eventuele 2e proef te beperken tot een percentsgewijs kleiner aantal of eventueel de 2e proef te laten vervallen.
 • LET WEL: Na de sluitingsdatum moeten afmeldingen (ook als u ineens voor een internationale wedstrijd bent ingeschreven), bijschrijvingen en eventuele wijzigingen aan de wedstrijdorganisator, dus niet bij de KNHS, worden doorgeven. Ook niet door de inschrijving alleen uit Mijn KNHS te halen!
 • Afwijkingen hierop zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk en alleen na overleg met de KNHS.
 • Vraagprogramma’s van subtopwedstrijden staan op Mijn KNHS bij de wedstrijdkalender. Lees deze goed voordat je je inschrijft.