Ongeoorloofde middelen en humane doping

Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. Naast het Algemeen Wedstrijdreglement en de Disciplinereglementen geldt het Reglement Ongeoorloofde Middelen (voor het paard), het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak (voor sporters) en het Reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak. De reglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de internationale paardensportorganisatie, de FEI.

 

Tuchtrechtspraak

Bij overtreding van de statutaire en reglementaire bepalingen van de KNHS is het Tuchtcollege –en in beroep de Raad van Appèl– bevoegd straffen op te leggen. De procedure van het aanhangig maken van zaken, de mogelijk op te leggen straffen en de taken en bevoegdheden van de tuchtrechtelijke colleges zijn omschreven in het Tuchtreglement.

Tuchtreglement en uitspraken

Ongeoorloofde middelen paard

De controle op ongeoorloofde middelen is een onderdeel van het welzijnsbeleid van de KNHS, met als doel de paardensport zuiver te houden, het welzijn van de paarden en pony's die worden uitgebracht op KNHS-wedstrijden te waarborgen en eerlijke concurrentie te bevorderen. Tijdens alle wedstrijden van de KNHS kunnen paarden en pony's op ongeoorloofde middelen worden gecontroleerd. Dit betekent dat iedere deelnemer aan een wedstrijd, ongeacht discipline of niveau, hiermee te maken kan krijgen!

Tijdens de controle neemt een controlerend dierenarts een bloed- en/of urinemonster van het paard of de pony af. De monsters worden getest in een laboratorium in Frankrijk, LCH. Als een paard of pony positief wordt bevonden, is de deelnemer altijd verantwoordelijk. De KNHS moet vervolgens een tuchtrechtelijke procedure opstarten.

Rijd je wedstrijden en krijgt je paard of pony medicatie of een middel toegediend? Of heb je een vraag of twijfel je over het gebruik van een medicijn of middel? Neem dan voor de zekerheid contact op met je dierenarts en laat je goed voorlichten. De lijst die de KNHS hanteert is de lijst van de internationale sportbond, de Fédération Equestre Internationale (FEI).

Kijk voor de meest actuele FEI lijst verboden stoffen, de Prohibited Substances Database en overige informatie op www.feicleansport.org.

Humane doping

Tijdens KNHS wedstrijden, maar ook daarbuiten, worden bij ruiters en amazones humane dopingcontroles uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit. De procedures voor, tijdens en na de dopingcontroles die gelden voor KNHS-leden zijn vastgelegd in het Nationaal Dopingreglement van het Instituut Sport Rechtspraak. De doelgroepen die op humane doping gecontroleerd kunnen worden staan hier ook in vermeld.

Alle sporters met een whereaboutsverplichting zijn opgenomen in een testing pool van de Dopingautoriteit of de internationale federatie. De Dopingautoriteit hanteert twee testing pools: de Registered Testing Pool (RTP) en de National Testing Pool (NTP). Voorheen hanteerde de Dopingautoriteit alleen de RTP.

Per 1 januari 2024 treedt de Dopinglijst 2024 in werking. De belangrijkste wijziging is dat de stof tramadol aan de lijst is toegevoegd. Meer informatie over deze wijziging lees je hier.