Voltige Hoofdstuk 2 - Wedstrijdorganisatie (Artikel 719 t/m 722)

Hier vind je artikel 719 tot en met 722 van Hoofdstuk 2 - Wedstrijdorganisatie van het Wedstrijdreglement Voltige

 

Artikel 719 – Aanvragen van een wedstrijd
Voltigewedstrijden mogen het gehele jaar zowel indoor- als outdoor gehouden worden. Wedstrijden dienen voor 1 november van het voorgaande jaar bij de KNHS Voltigevereniging aangemeld te worden en voor te komen op de door de KNHS Voltigevereniging in december uit te brengen wedstrijdkalender welke loopt van 1 januari tot 1 januari van het jaar daarop. Op dagen dat er voltigekampioenschappen gehouden worden, mogen er geen andere voltigewedstrijden gehouden worden.

Artikel 720 - Wedstrijdring
1.Een wedstrijdring moet een middenlijn van tenminste 20 meter hebben.
2. De bodem moet geschikt zijn voor voltigewedstrijden, dit wil zeggen vlak, veerkrachtig en slipvast. Dit ter beoordeling van de jury.
3. Indien er tijdens een wedstrijd sprake is van hinderlijke spoorvorming, dit ter beoordeling van de jury, moet de ring geëgaliseerd worden.
4. De wedstrijdring dient een vrije hoogte te hebben van minimaal 5 meter voor de team klassen M t/m ZZ en Junioren. Voor de overige klassen dient de ring een vrije hoogte van minimaal 4,5 meter te hebben.
5. -
6. Toeschouwers moeten tenminste 1,5 meter afstand van de wedstrijdring bewaren.
7. Voor het jurylid en zijn secretaris dient een afgeschermde plaats langs de ring beschikbaar te zijn.
8. In geval van meerdere juryleden, dienen deze verspreid om de wedstrijdring gezet te worden.
9. De (voorzitter van de) jury is ervoor verantwoordelijk dat tijdig voor het begin van de rubriek wordt gecontroleerd of de ring voldoet aan de reglementaire vereisten. Tekortkomingen dienen gemeld te worden bij de wedstrijdleiding en moeten worden verholpen voor het starten van de rubriek. 

Artikel 721 - Loswerkring
1. Bij elke wedstrijd moet aan de deelnemers minimaal twee loswerkringen ter beschikking worden gesteld.
2. De loswerkring moet aan dezelfde reglementaire bepalingen voldoen als de wedstrijdring.
3. Indien nodig kan de wedstrijdorganisatie een tijdschema opstellen voor de loswerkring.


Artikel 722 - Startvolgorde
1. De startvolgorde wordt door de wedstrijdorganisatie bepaald, tenzij het vraagprogramma
anders aangeeft.

 

Naar het volgende artikel