Voltige Artikel 738 - Prijsuitreiking

1. Zo snel mogelijk na beëindiging van de desbetreffende rubriek dient de prijsuitreiking plaats te vinden.
2. Bij de prijsuitreiking is het gewenst dat de longeur mee naar voren komt.
3. Per 4 gestarte teams, pas-de-deux’s of solovoltigeurs dient er 1 prijs te worden uitgereikt