Voltige Artikel 724 - Beoordeling

1. De omschrijving van de diverse onderdelen en de uitgangspunten voor de beoordeling staan in het Handboek Voltige.
2. -
3. De prestaties van de deelnemers worden door een daartoe gelicenceerd jurylid beoordeeld door middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0 t/m 10. Het cijfer 0 is het slechtste cijfer en 10 het beste cijfer. Het geven van decimalen is toegestaan.
4. De cijfers hebben de volgende betekenis:

10Uitmuntend4Onvoldoende
9Zeer goed3Tamelijk slecht
8Goed2Slecht
7Tamelijk goed1Zeer slecht
6Bevredigend0Niet uitgevoerd
5Voldoende

Onder ‘niet uitgevoerd’ wordt verstaan, dat praktisch niets van de gevraagde oefening is getoond. 

5. De berekening van het eindcijfer komt tot stand middels de rekenprocedure op het beoordelingsprotocol met maximaal 3 cijfers achter de komma.
Het eindcijfer bestaat uit:

Verplichte oefeningen25% paardcijfer
75% oefeningen
Kür
25% paardcijfer                                                  50% techniek
25% artistiek 
Technische Test       25% paardcijfer                                                  50% oefeningen                                                  25% artistiek 

6.De verdeling van de juryleden in de eerste test bij een gegeven aantal juryleden: 


ABCD
2Paard en oefeningenPaard en oefeningen

3PaardOefeningenOefeningen
4PaardOefeningenOefeningenOefeningen

7.De verdeling van de juryleden in de laatste test (kür of technische test) kür en de technische test, bij een gegeven aantal juryleden: 


ABCD
2Paard en artistiekTechniek/Oefeningen

3Techniek/OefeningenPaardArtistiek
4Techniek/OefeningenPaardArtistiekTechniek/Oefeningen


8. Indien er binnen een klasse gestart wordt in verschillende rondes dan mogen de juryleden per ronde onderling wisselen van jurytafel.
9. Wanneer in de solo en pas de deux klassen plicht en kür achter elkaar worden getoond dan wordt er als volgt gerouleerd bij 3 of 4 juryleden:ABCD
3PlichtPaardOefeningenOefeningen

KürArtistiek (en bel)Techniek/OefeningenPaard
4PlichtPaardOefeningenOefeningenOefeningen

KürArtistiek (en bel)Techniek/OefeningenPaardTechniek/Oefeningen

10. De verdeling van de juryleden in de eerste test pas de deux ZZ en junioren, bij een gegeven
 aantal juryleden:


ABCD
3PaardTechniekArtistiek
4PaardTechniekArtistiekTechniek


11. De verdeling van de juryleden in de laatste test pas de deux ZZ en junioren, bij een gegeven
 aantal juryleden:


ABCD
3ArtistiekPaardTechniek
4TechniekPaardTechniekArtistiek

 

Naar het volgende artikel