Voltige Artikel 713 – Uitvoering van de proef

1. Binnen 30 seconden na het belsignaal van de jury dient de deelnemer de ring te betreden. Het paard wordt in draf correct aan de hand binnen geleid, gelijktijdig komt de deelnemer de ring in. De manier van opstellen wordt aan de deelnemer overgelaten. Aansluitend volgt de groet door de deelnemer en longeur voor het jurylid bij A. De groet wordt getoond zonder overmatig showeffect.
2. Na de groet volgt de drafronde. De longeur zet het paard in stap op de volte en laat deze vervolgens aandraven. Tijdens de drafronde beoordelen de juryleden of het paard ‘fit to compete’ is. Indien de drafronde akkoord is klinkt een belsignaal van de jury.
3. Na goedkeuring van de drafronde door de jury moet binnen 30 seconden gestart worden met de proef.
4. Tijdens de wedstrijd loopt het paard op een volte van minimaal 15 meter. Bij afwijking levert dit aftrek op, zie handboek
5. In alle klassen heeft de deelnemer de keus om de proef links- of rechtsom uit te voeren. De plicht, de technische test en de kür hoeven niet op dezelfde hand getoond te worden.
6. De tijd van de proef gaat lopen op het moment dat de eerste deelnemer het paard en/of de voltigesingel of pad aanraakt.
7. In de klasse BB en B wordt de kür aansluitend aan de verplichte oefeningen getoond.
8. Voor de pas-de-deux klassen L t/m Z wordt de kür aansluitend aan de verplichte oefeningen getoond. 
10. Voor teams klasse L t/m ZZ dient na de verplichte oefeningen, of de eerste kür, een pauze van minimaal 15 minuten gehouden te worden alvorens gestart wordt met de kür. Tenzij anders vermeld in het vraagprogramma.
11. Solisten dienen hun kür aansluitend te tonen aan hun verplichte oefeningen. Tenzij anders vermeld in het vraagprogramma. 
13. In de klasse ZZ en Young Vaulters solo moet na de kür een pauze van minimaal 15 minuten gehouden worden alvorens gestart wordt met de technische test.
14. Wanneer tijdens het solo voltigeren meerdere deelnemers starten op hetzelfde paard dan mogen zij tegelijk de ring betreden. De betreffende deelnemers voeren hun proef uit op dezelfde hand. Alle deelnemers tonen achter elkaar de verplichte oefeningen. De volgende deelnemer mag naar het midden van de ring als de voorgaande het paard verlaten heeft. Daarna mag het paard terug in stap/draf en wordt gewacht op de bel voor de kür/technische test van de eerste deelnemer. Na de kür van de eerste deelnemer volgt de bel voor het starten van de volgende deelnemer.
15. Tijdens voltigewedstrijden mag muziek ten gehore gebracht worden. Muziek is toegestaan vanaf het binnenkomen van de wedstrijdring tot de ring verlaten is.
16. Verkennen van de wedstrijdring is alleen toegestaan indien dit opgenomen is in het vraagprogramma. 

17. Na het halthouden van het paard na de laatste afsprong mogen de bijzetteugels losgemaakt
worden en wordt afgegroet in het midden van de ring. Indien de bijzetteugels los zijn, dient
in stap de ring verlaten te worden.

 

Naar het volgende artikel