Voltige Artikel 711 - Kampioenschappen

Voor bepalingen inzake deelname aan kampioenschappen wordt verwezen naar het desbetreffende kampioenschapsreglement. 

Naar het volgende artikel