Springen Artikel 273 - Wedstrijd in twee manches

Toegestaan voor alle klassen mits de hoogte van de hindernissen de hoogte van de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is, niet overschrijdt.  

 1. Deze wedstrijd wordt verreden over twee parcoursen, met gelijke snelheid, die gelijk of verschillend kunnen zijn (zowel wat het parcours betreft, als wat betreft het aantal en de afmetingen van de hindernissen). Iedere deelnemer moet hieraan met hetzelfde paard deelnemen. Deelnemers, die in de eerste manche zijn uitgesloten of hebben opgegeven, mogen niet aan de tweede manche deelnemen en worden niet geklasseerd. 
 2. Alle deelnemers moeten aan de eerste manche deelnemen. Overeenkomstig de bepalingen van het vraagprogramma mogen aan de tweede manche deelnemen:
  a. hetzij alle deelnemers
  b. hetzij een beperkt aantal deelnemers (minimum 25% en in elk geval, ook als dat niet in het vraagprogramma is vermeld, alle foutloze deelnemers) op basis van hun resultaat in de eerste manche (hetzij strafpunten en tijd, hetzij alleen strafpunten, overeenkomstig de bepalingen in het vraagprogramma). 
 3. Een wedstrijd in twee manches wordt verreden overeenkomstig de onderstaande formule:
  Eerste mancheTweede Manche Barrage
  Tabel ATabel AStartvolgordeStartvolgorde
  Op  tijdNiet op tijdOmgekeerde volgorde van strafpunten en tijd in de 1e mancheAls in tweede manche

 4. De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en tijd in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. 

Naar het volgende artikel