Springen Artikel 219 - Ongehoorzaamheden

 

 1. Onder ongehoorzaamheden worden verstaan en als zodanig bestraft (art. 236 en art. 239):
  a. een weigering;
  b. uitbreken;
  c. verzet;
  d. een min of meer regelmatige volte of een aantal voltes op welke plaats tijdens het parcours of om welke reden dan ook. Het wordt ook als ongehoorzaamheid aangemerkt wanneer er een volte wordt gereden om de laatst gesprongen of de volgende te springen hindernis. 
 2. Niettegenstaande het hierboven vermelde wordt het volgende niet als een ongehoorzaamheid beschouwd:
   a. het rijden van voltes gedurende maximaal 45 seconden na uitbreken of een weigering (ongeacht
   of de hindernis herbouwd dient te worden of niet) om in een juiste positie te komen om de hindernis te springen

Naar het volgende artikel