Springen Artikel 200 - Algemeen

 1. Een springwedstrijd is een wedstrijd waarbij de combinatie deelnemer-paard onder verschillende omstandigheden in een parcours met hindernissen wordt beoordeeld. Een springwedstrijd is bestemd om het (spring-)vermogen, de behendigheid, het respect van het paard voor de hindernis en de rijkunstige kwaliteiten van de deelnemer te tonen. 
 2.  Wanneer de combinatie bepaalde fouten maakt, zoals het omwerpen van een hindernis, weigeren, het overschrijden van de toegestane tijd enz. wordt hij hiervoor bestraft. Winnaar van de wedstrijd is de deelnemer die het minste aantal fouten maakt, het parcours in de snelste tijd aflegt of het hoogste aantal punten behaalt, afhankelijk van het type wedstrijd. 
 3. Het is niet de bedoeling de springwedstrijden te standaardiseren omdat juist verscheidenheid, zowel voor de deelnemers als toeschouwers, van zo groot belang is dat deze tot elke prijs moet worden behouden. Juist daarom bevat dit reglement bepalingen voor bijzondere wedstrijden. 
 4. Andere wedstrijden of variaties op bijzondere wedstrijden kunnen door de KNHS worden goedgekeurd mits de bepalingen niet in strijd zijn met de KNHS- en/of FEI-reglementen. De voorwaarden voor iedere wedstrijd dienen tot in detail duidelijk in het vraagprogramma te zijn opgenomen. 
 5. De wedstrijd moet voor alle deelnemers "fair" zijn. Derhalve is het noodzakelijk dat er tot in onderdelen nauwkeurige regels worden vastgesteld. Daarom ook moeten de reglementaire bepalingen worden nageleefd, behalve in die gevallen waarvoor door of namens de KNHS bepaalde ontheffingen zijn verleend op grond van plaatselijke  omstandigheden. 
 6. Leeftijd van paarden en pony's:
  a. Paarden en pony's waarmee aan springwedstrijden wordt deelgenomen dienen tenminste devolgende leeftijd te hebben bereikt: 
  Hoogte ParcoursLeeftijd pony cat. A/BLeeftijd pony cat. CLeeftijd pony cat. DLeeftijd pony cat.ELeeftijd paard
  T/m 0.60mMinimaal 4 jaarMinimaal 4 jaarMinimaal 4 jaarMinimaal 4 jaar Minimaal 4 jaar
  0.70 mMinimaal 4 jaar
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaarMinimaal 4 jaarMinimaal 4 jaar
  0.80mxMinimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaar
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaarMinimaal 4 jaar
  0.90mxMinimaal 5 jaarMinimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaar
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaar
  1.00mxMinimaal 6 jaarMinimaal 5 jaarMinimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  1.05mxxMinimaal 5 jaarMinimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  Minimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  1.10mxxMinimaal 6 jaarMinimaal 5 jaarMinimaal 4 jaar 
  (vanaf 1 april)
  1.15mxxMinimaal 6 jaarMinimaal 5 jaarMinimaal 5 jaar
  1.20m t/m 1.25mxxMinimaal 6 jaarMinimaal 6 jaarMinimaal 5 jaar
  1.30mxxMinimaal 6 jaarMinimaal 6 jaarMinimaal 6 jaar
  1.35m t/m 1.40mxxMinimaal 7 jaarMinimaal 6 jaarMinimaal 6 jaar
  1.45t/m 1.50mxxMinimaal 7 jaarMinimaal 7 jaarMinimaal 7 jaar
  b. De leeftijd van paarden en pony’s wordt berekend vanaf de eerste januari van het geboortejaar en wordt telkens per 1 januari met één jaar verhoogd.

  c. Indien een paard/ pony in een klasse voldoende winstpunten heeft behaald om te starten/promoveren of het  maximaal aantal winstpunten in de klasse heeft bereikt, maar op grond van leeftijdsbeperking nog niet mag starten/promoveren, dan dient het in dezelfde klasse te worden gestart tot het moment dat de leeftijdsbeperking voor de betreffende klasse/ hoogte niet meer van toepassing is.

 7. Winstpunten en promotie

  Op de wedstrijden kunnen de volgende klassen en tussenhoogtes (lichte achtergrond) uitgeschreven
  worden:

  undefined

  a.Deelnemende combinaties dienen voor alle in dit wedstrijdreglement genoemde wedstrijdtypen en klassen in het bezit te zijn van een geldige startpas. 
  b. Bij het springen worden in alle klassen de starts (deelname) geregistreerd. 
  c. Registratie van de uitslagen vindt plaats in alle klassen van de rubrieken/ parcourssoorten welke in aanmerking komen voor winstpunten/ promotie. 
  d. Een deelnemer dient te voldoen aan het gestelde in art. 253. Indien wordt gestart met een hengst dan dient men tevens te voldoen aan de bepaling voor het starten met een hengst.
  e. Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin men deelneemt conform art. 253, met inachtneming van het volgende:

  • Voor rubrieken 1.05 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.00
  • Voor rubrieken 1.15 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.10
  • Voor rubrieken 1.25 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.20

  De behaalde resultaten worden geregistreerd in de klasse waarin deze zijn behaald met
  uitzondering van;
  • Rubrieken 1.05 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.00
  • Rubrieken 1.15 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.10.
  • Rubrieken 1.25 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.20.

 8. Bij parcoursen voor pony’s t/m 0.60 Cat. AB, t/m 0.70 Cat. C, t/m 0.80 Cat. D/E en paarden t/m 1.05 wordt het eerste parcours altijd verreden volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Indien een wedstrijdorganisatie voor pony’s t/m 0.60 Cat. AB, t/m 0.70 Cat. C, t/m 0.80, Cat. D/E en paarden t/m 1.05 een tweede parcours wil laten verrijden dan is de parcourssoort voor het tweede parcours vrij. 

 9. Indien een wedstrijdorganisatie per klasse 2 parcoursen uitschrijft dan staat het deelnemende combinatie(s) vrij om aan beiden, dan wel het eerste of tweede parcours deel te nemen. 

 10. Wedstrijden voor winstpunten
  In de klassen pony’s t/m 0.60 Cat. AB, t/m 0.70 Cat. C, t/m 0.80 Cat D/E en paarden t/m 1.05 kunnen alleen winstpunten worden behaald indien gereden wordt volgens art. 280. In alle overige klassen zijn winstpunten alleen te behalen in de volgende type wedstrijden:
  a. Klassieke wedstrijden (art. 261), twee-fasen (art. 274.5.c of 274.5.f) en rijstijlwedstrijden (art. 280), met of zonder barrage, verreden volgens tabel A. 
  b. Indien een twee-fasen voor winstpunten wordt uitgeschreven volgens art. 274.5.c dan wordt het resultaat in de tweede fase voor winstpunten in aanmerking genomen. Bij art. 274.5.f worden winstpunten berekend over het totaal aantal fouten over beide fasen.
  c. Indien een wedstrijdorganisatie twee of meer verschillende parcoursen per klasse per dag wil laten verrijden, dan dient tenminste één springparcours een tabel A met of zonder barrage te zijn. De volgorde hierin is niet van belang. 

 11. De regeling van de winstpunten voor de klassen pony’s t/m 0.60 Cat. AB, t/m 0.70 Cat. C, t/m 0.80 Cat. D/E, paarden t/m 1.05 en alle overige rijstijlwedstrijden is als volgt: 
  Het resultaat van de eerste ronde telt mee voor winstpunten. Bij een foutloos parcours wordt bij het behalen van 60 tot 75 stijlpunten 1 winstpunt toegekend. Indien het aantal stijlpunten 75 of hoger is dan worden er bij een foutloos parcours 2 winstpunten toegekend en wordt er bij 1 tot maximaal 4 strafpunten 1 winstpunt toegekend. 
  De regeling van de winstpunten voor de klassen 0.70 Cat. AB, vanaf 0.80 Cat. C, 0.90 Cat. D/E pony’s en 1.10 paarden en hoger m.u.v. de rijstijlwedstrijden is als volgt:
  • foutloos parcours: 2 winstpunten
  • 1 tot en met 4 strafpunten: 1 winstpunt

Naar het volgende artikel