Mennen Artikel 474 - Tijdwaarneming

1. De tijd wordt opgenomen vanaf het ogenblik, dat de neus van het eerste paard de startlijn in de juiste richting overschrijdt tot het ogenblik dat de neus van het eerste paard de finishlijn in de juiste richting overschrijdt.
2. Het gebruik van een automatische tijdopname installatie wordt aangeraden bij alle wedstrijden en is verplicht tijdens het verrijden van een kampioenschap.
3. De voorzitter en een lid van de jury moet over een stopwatch beschikken.
4. In geval de automatische tijdopname installatie niet functioneert tijdens een wedstrijd, waar de tijd in honderdsten van seconden wordt opgenomen, moeten de resultaten ook die voordien zijn geboekt, uitgedrukt worden in tienden van seconden.
5. Wanneer de automatische tijdopname in de ring niet of deels functioneert, moeten tijdens alle finale parcoursen en tijdens wedstrijden die direct op tijd verreden worden, 2 officials, voorzien van een markering. De één bij de startlijn en de ander bij de finishlijn plaatsnemen om het passeren van de deelnemers te seinen, tenzij de start- en finishlijn direct vanaf de jurytoren kan worden waargenomen. De tijd waarin een deelnemer het parcours aflegt, moet door de jury kunnen worden waargenomen.

Naar het volgende artikel