Mennen Artikel 472 - Het parcours

1. AARD VAN DE PROEF
Afhankelijk van het inzicht van de parcoursbouwer en de beschikbare afmetingen van de wedstrijdring wordt het aantal enkelvoudige en marathonhindernissen bepaald. Het parcours moet in de juiste numerieke en alfabetische volgorde worden gereden. Alle hindernissen worden genummerd en van rode en witte markeringen voorzien. Bepaalde overtredingen en fouten in het parcours worden uitgedrukt in strafseconden en bij de gereden tijd opgeteld. De deelnemer met het laagste aantal seconden is de winnaar. De proef moet het behoud van de snelheid over een groot deel van het parcours mogelijk maken. De marathonhindernissen moeten bij voorkeur alternatieven bieden die afhankelijk van de ervaring van deelnemer en diens paarden kunnen worden benut.
Voor alles dient het parcours veilig, afwisselend en attractief te zijn voor deelnemers en publiek. De jury moet in de gelegenheid zijn het parcours geheel te kunnen overzien. Voor een parcours type ‘Speel uw Spel’ is de volgorde en richting waarin de doorgangen worden gereden naar eigen keuze.

2. MINIMALE AFMETING VAN EEN WEDSTRIJDRING, BODEM & AANTAL HINDERNISSEN

Bruikbare             Afmeting                Min. breedte           Aantal marathon-         Aantal enkelvoudige
oppervlakte                                                                           hindernissen                 hindernissen

wedstrijdring      1200 - 1800 m²        20 meter                  Max. 2                            Max. 12
                             1800-2000 m²          20 meter                  Max. 3                            Max. 15
                              >2000 m2;                20 meter                  Max. 3                            Max. 20
                             Max. 5000 m²
losrijterrein         450 m²                      15 meter 

De bodem moet veilig zijn voor alle aanspanningen.

Zowel de wedstrijdring als het losrijterrein moeten op een veilige wijze omsloten zijn om de veiligheid voor deelnemers en publiek zo goed mogelijk te waarborgen.
3. START- EN FINISHLIJN
De start- en finishlijn moeten met rode en witte markeringen worden aangeduid om de richting waarin deze gepasseerd moeten worden, kenbaar te maken. De start- en finishlijn moeten op minimaal 10 meter afstand liggen van respectievelijk de eerste en laatste hindernis.
4. TOEGESTANE TIJD
De maximum toegestane tijd voor het afleggen van een parcours is 5 minuten. Overschrijding heeft uitsluiting tot gevolg.
5. PARCOURSTEKENING
Tenminste 1 uur voor aanvang van elke rubriek moet een tekening van het parcours nabij de ingang van de ring opgehangen worden.
Op de tekening moeten de hindernissen op schaal zijn ingetekend met een aangegeven volgorde en rijrichting, indien van toepassing, alsmede de start- en finishlijn.
De rubriek en aard van de proef moeten daarop vermeld staan.
6. VERKENNING
Ten minste 1 uur voor de start van de eerste deelnemer in een bepaalde rubriek moet het parcours voor verkenning vrijgegeven worden. Alleen deelnemers en de grooms mogen het parcours verkennen en alleen te voet.

Naar het volgende artikel