Mennen Artikel 457 - Tijdstrafpunten

1. TIJDVERLIES
Er wordt geen tijdvergoeding gegeven bij een ongeval waarbij alleen het rijtuig van de deelnemer, paarden of personen op het rijtuig betrokken zijn of voor breuk of herstel van tuig, verlies van een ijzer of een soortgelijke tegenvaller.
2. Wanneer een deelnemer een voorganger wil inhalen, dient deze bij de eerste gelegenheid ruimte te bieden om ingehaald te worden. Beide deelnemers moeten de jury bij finish traject B informeren over deze omstandigheden. De jury zal dan een besluit nemen of tijdvergoeding dient te worden gegeven.
3. In geval van een ongeluk, waarbij derden zijn betrokken en waarvoor de verantwoordelijkheid wordt betwijfeld, dan wel geheel niet als een fout van de deelnemer mag worden beschouwd, of in geval van oponthoud geheel buiten toedoen van de deelnemer, moet de waarnemer in het terrein, wanneer deze in de buurt is, de tijd van het oponthoud opnemen. Zij moeten de omstandigheden en de tijd van het oponthoud melden aan de jury. 

Naar het volgende artikel