Mennen Artikel 449 - Strafpunten

1. STRAFPUNTEN
a. Iedere vergissing in het programma, iedere weglating, iedere inbreuk op de volgorde van hetgeen moet worden getoond, wordt ongeacht of dit al dan niet door een (bel)signaal van de (voorzitter van de) jury is aangegeven als volgt bestraft:
- 1e keer : 5 strafpunten
- 2e keer : 10 strafpunten
- 3e keer : uitsluiting
Indien er meerdere juryleden aan de ring zitten tijdens een dressuurproef klasse B t/m ZZ is het oordeel van de voorzitter van de jury bepalend voor de toekenning van de strafpunten. Deze worden dan ook bij ieder protocol afgetrokken.
Strafpunten tijdens proef A van een samengestelde wedstrijd worden alleen toegekend door de voorzitter van de jury bij C. Alle toegekende strafpunten in de dressuurproef, zullen na het omrekenen van de dressuurscore in strafpunten, aan het strafpuntentotaal worden toegevoegd.
b. De strafpunten moeten, onder vermelding van de reden waarvoor zij zijn toegekend, duidelijk in de tweede kolom, naast het oorspronkelijk voor het desbetreffende onderdeel van de proef toegekende cijfer op het protocol van de deelnemer worden vermeld.
2. VRIJWILLIG BEƋINDIGEN
Een deelnemer, die de proef vrijwillig wenst te beƫindigen, moet dit door middel van een duidelijk gebaar aan de voorzitter van de jury kenbaar maken en de ring onmiddellijk in stap verlaten.
3. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
a. Indien door onvoorziene omstandigheden van welke aard en oorzaak dan ook, een deelnemer zijn proef niet kan vervolgen, zal de voorzitter van de jury de deelnemer door middel van een belsignaal aangeven dat de proef moet worden onderbroken. Het negeren van het belsignaal heeft uitsluiting tot gevolg.
b. Nadat de deelnemer de proef in opdracht van de voorzitter van de jury onderbroken heeft, wordt de proef weer voortgezet zodra de omstandigheden in (de directe nabijheid van) de ring dat, ter beoordeling van de (voorzitter van de) jury, rechtvaardigen. De proef wordt voortgezet op de wijze zoals in art.446.5b is beschreven.
c. Wanneer de deelnemer tijdens de proef een losgeraakte disselboom, lamoen, (voor-)zweng of losgeraakte leidsels, strengen, disselkettingen of -riemen heeft, of wanneer een paard over de disselboom, de strengen, (voor-)zweng of het lamoen stapt, moet de voorzitter van de jury bellen. Een groom moet afstappen om dit te herstellen en de deelnemer wordt bestraft voor het afstijgen van een groom. Eerste maal afstijgen grooms 5 strafpunten, tweede keer is 10 strafpunten en de derde keer is uitsluiting. Wanneer de deelnemer afstijgt, is dit 20 strafpunten voor de eerste en tweede keer. De derde keer betekent uitsluiting.

Naar het volgende artikel