Mennen Artikel 430 - Klassement proef B

  1. OMREKENEN TIJDEN IN STRAFPUNTEN
    a. Alle tijden tezamen, die de deelnemer in de hindernissen heeft gemaakt, elk op 1/100 seconde genoteerd en elke tijdsoverschrijding boven de toegestane tijd in de trajecten worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 0,25 per seconde. Elke tijdsoverschrijding onder de minimumtijd in de trajecten A en B, uitgedrukt in seconden, worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 0,25.
    De tijden worden niet afgerond. De strafpunten worden berekend op 2 decimalen. De strafpunten voor overschrijding onder de minimumtijd en over de toegestane tijd, alsmede voor de gemaakte tijden in de hindernissen, worden samengevoegd met alle overige opgelopen strafpunten, waardoor het eindresultaat voor elke deelnemer in proef B wordt bepaald.
    b. Voor deelnemers die zich terugtrekken of worden uitgesloten, geldt hetgeen in artikel 429.1e is vermeld.
    c. De deelnemer met de minste strafpunten is de winnaar van proef B. In geval van ex aequo, zal de deelnemer met de minste strafpunten in traject B hoger worden geplaatst.