Dressuur Artikel 128 - Strafpunten

 1. Iedere vergissing in het programma, iedere weglating, iedere inbreuk op de volgorde van hetgeen moet worden getoond, het niet beginnen van de proef binnen 45 seconden nadat het startsein is gegeven of het beginnen van de proef zonder dat er een startsein is gegeven, in de Kür op muziek niet de ring binnen komen na 30 seconden muzikaal intro, wordt ongeacht of dit al dan niet door een (bel)signaal van de (voorzitter van de) jury is aangegeven als volgt bestraft:
  - eerste keer : 2 strafpunten
  - tweede keer : 4 strafpunten
  - derde keer : uitsluiting

  Voor de Kür op muziek geldt;
  - eerste keer : -1% van de totaalscore
  - tweede keer : -2% van de totaalscore
  - derde keer : uitsluiting.
 2. Indien meer juryleden tegelijkertijd dezelfde proef beoordelen is het oordeel van de voorzitter van de jury bepalend voor de toekenning van strafpunten voor de uitvoering van een bepaald onderdeel van de proef; de overige juryleden dienen zich daaraan te conformeren. 
 3. De strafpunten dienen, onder vermelding van de reden waarvoor zij zijn toegekend - duidelijk in de derde kolom, naast het oorspronkelijk voor het desbetreffende onderdeel van de proef toegekende cijfer op het protocol van de deelnemer te worden vermeld. Op de FEI-protocollen worden zij onderaan het protocol van elk jurylid vermeld onder verwijzing naar het onderdeel waarvoor de strafpunten van toepassing zijn. Zij worden op het protocol van elk jurylid afgetrokken van het totaal aantal punten dat aan de desbetreffende deelnemer is toegekend.
 4. Als de deelnemer de proef start met niet toegestane hulpmiddelen tijdens de proef, die echter wel toegestaan zijn bij het losrijden, moet dit op aanwijzing van de jury direct hersteld worden. Dit wordt bestraft als een vergissing en de proef moet opnieuw begonnen of vervolgd worden op de plaats die wordt aangewezen door de jury. 
  Als een deelnemer niet in de voorgeschreven kleding of met het voorgeschreven harnachement de ring betreedt, moet dit direct hersteld worden. Dit wordt bestraft als een vergissing en de proef moet opnieuw begonnen worden. Dit wordt bestraft als een vergissing en de proef moet opnieuw begonnen of vervolgd worden op de plaats die wordt aangewezen door de jury.
  Als de deelnemer de hulpmiddelen, de kleding of het harnachement niet kan corrigeren, mag de jury het opnieuw beginnen of vervolgen van de proef niet toestaan en volgt uitsluiting. Bij het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan volgens dit reglement volgt uitsluiting van de combinatie. 
 5. De regeling van strafpunten is ook van toepassing op de afdelingsdressuur.

Naar het volgende artikel