Dressuur Artikel 114 - Verkennen van de rijbaan

  1. Iedere combinatie mag bij het verkennen van de rijbaan, direct voorafgaand aan het starten van de proef, altijd de ring betreden. De combinatie hoeft na het signaal om te beginnen de ring niet opnieuw te verlaten. Dit laatste is echter wel toegestaan. Het verkennen van de rijbaan door het rijden langs de buitenzijde van de ring is ook toegestaan. 
  2. Het verkennen van de ring en het rijden langs de buitenzijde van de ring is toegestaan in stap, draf of galop. 
  3. De combinatie moet in en rondom de ring zelfstandig rijden zonder hulp van derden. 

  4. Het verkennen van de rijbaan is aan de eerste combinatie van een rubriek en eveneens de eerste combinatie na elke in het programma opgenomen pauze toegestaan vanaf ten hoogste 2 minuten vóór het begin van de desbetreffende rubriek. De daaropvolgende combinaties mogen de rijbaan verkennen in het tijdbestek liggend tussen het moment dat de voorgaande combinatie heeft afgegroet en het moment waarop het protocol van die combinatie door de jury wordt afgesloten en deze het startteken geeft. 
  5. Onder géén voorwaarde mag een deelnemer - op straffe van uitsluiting - de ring betreden behalve voor het rijden van zijn proef in de wedstrijd, met uitzondering van het hierboven in dit artikel bepaalde. 
  6. De federatievertegenwoordiger en bij diens ontstentenis de (voorzitter van de) jury mag, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, gemotiveerd een uitzondering op deze regel maken; hij/zij dient een dergelijke uitzondering onder opgave van redenen te vermelden in het rapport. 
  7. Tijdens het verkennen van de rijbaan is het dragen van een zweep toegestaan.  
  8. Het is de wedstrijdorganisatie toegestaan de wedstrijdring voor een vastgestelde periode open te stellen om de paarden aan de wedstrijdring te laten wennen. De wedstrijdorganisatie dient dit vooraf kenbaar te maken. De wedstrijdorganisatie kan hier bepaalde eisen aan stellen. Hierbij geldt dat de combinatie zelfstandig te paard de ring mag verkennen. Het eventueel aan de hand verkennen is uitsluitend om de ring toegestaan. daarbij is het gebruik van een hoofdstel en hoofdstelnummer verplicht. Indien hier geen mogelijkheid voor is, is dit niet toegestaan. Ook bij het verkennen aan de hand is het dragen van een veiligheidshoofddeksel (goedgekeurd voor de paardensport) verplicht.

Naar het volgende artikel