Artikelen 38 en 39 - Inschrijven voor een wedstrijd

Hoofdstuk 9 - Inschrijven voor een wedstrijd is onderdeel van het Algemeen Wedstrijdreglement. 
Op deze pagina vind je de volgende artikelen: 
Artikel 38 - Wijze van inschrijven
Artikel 39 - Inschrijven voor een wedstrijd

Artikel 38 - Wijze van inschrijven

 1. Inschrijven bij een wedstrijdorganisatie:
   a. Een deelnemer dient zich digitaal in te schrijven volgens de daarvoor door de KNHS voorgeschreven procedure die zal worden gepubliceerd op de KNHS-website waarbij digitale inschrijvingen bindend zijn.
   b. Het is verboden gegevens, die op een protocol, uitslagenlijst of op het inschrijfformulier zijn vermeld, door of namens de deelnemer te wijzigen met uitzondering van de adresgegevens van de deelnemer.
   c. Op een hors concours-start (HC) zijn alle reglementaire bepalingen –waaronder dit artikel– van toepassing.

Artikel 39 - Inschrijven voor een wedstrijd

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het inschrijven voor de rubrieken van een wedstrijd en het starten in de juiste klasse, zoals is bepaald in de desbetreffende disciplinereglementen. 
 2.  Het uitkomen met een paard in een rubriek waarin de deelnemer niet startgerechtigd is wordt gezien als een administratief verzuim. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS een administratieve of een andere maatregel nemen volgens de Wedstrijdtarievenlijst. Gewonnen prijzen vervallen aan de wedstrijdorganisatie. 
 3. Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven, maar vóór deelname aan die wedstrijd en na het sluiten van de inschrijfdatum moet promoveren of degraderen, dient de deelnemer aan te tonen aan de wedstrijdorganisatie, dat hij in een hogere of lagere klasse dient te starten. Wanneer deze mogelijkheid door de wedstrijdorganisatie niet geboden kan worden, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld terug. 
 4.  Het inschrijven voor en/of het starten door dezelfde deelnemer tijdens twee verschillende wedstrijden op één dag is toegestaan wanneer dit met verschillende paarden gebeurt. Aan de overige in dit reglement opgenomen wedstrijdbepalingen, waaronder het tijdig aanwezig zijn en het persoonlijk in ontvangst nemen van prijzen, dient tijdens beide wedstrijden te worden voldaan. Indien de deelnemer in gebreke blijft vervallen de gewonnen prijzen aan de wedstrijdorganisatie. 
 5. Een paard (waarmee één of meer combinaties kan worden gevormd) mag per dag op één wedstrijd worden uitgebracht. 
 6. De controle op startgerechtigdheid vindt niet plaats op een wedstrijd door officials, maar wordt voorafgaand aan of na de wedstrijd door de KNHS gedaan.