Artikelen 32 t/m 35 - Aanvragen van wedstrijddocumenten

Hoofdstuk 7 - Aanvragen van wedstrijddocumenten is onderdeel van het Algemeen Wedstrijdreglement. Je vind hier de volgende artikelen: 
Artikel 32 - Algemeen
Artikel 33 - Periodelicentie/evenementenlicentie voor deelname van wedstrijden in Nederland 
Artikel 34 - Gastlicentie voor deelname aan wedstrijden in Nederland 
Artikel 35 - Permission voor deelname aan wedstrijden in het buitenland 
Artikel 32 – Algemeen

De KNHS legt gegevens van een lid vast in relatie tot een geregistreerd paard.

 1. Combinaties, die deelnemen aan KNHS-wedstrijden, dienen bij de KNHS te zijn ingeschreven onder één combinatie- en/of spannummer. Dit nummer heeft betrekking op het lid en diens paard(en). 
 2. Startpassen dienen volgens de door de KNHS vastgestelde procedure te worden aangevraagd, alvorens kan worden deelgenomen aan KNHS-wedstrijden. 
 3. Alvorens een startpas kan worden aangevraagd dient het paard te zijn geregistreerd bij de KNHS conform het gestelde in artikel 29 van dit reglement. 
 4. Het lid, dat een paard wil uitbrengen op KNHS-wedstrijden, is ervoor verantwoordelijk dat de gevraagde gegevens bij de startpasaanvraag juist en volledig zijn en dient te controleren of deze gegevens ook juist op de startpas vermeld zijn. 
 5. Wanneer een startpas wordt aangevraagd en door het lid en/of diens paard is in het buitenland deelgenomen aan (inter)nationale wedstrijden, dan dient tevens een verklaring aan de KNHS overlegd te worden van de resultaten van het lid en/of diens paard, afgegeven door de (inter)nationale federatie van het land waar aan wedstrijden is deelgenomen (ook als geen sportklasseringen zijn behaald), of –wanneer van toepassing– afgegeven door de FEI. Het lid is er voor verantwoordelijk, dat aan deze bepaling wordt voldaan. 
 6. Een startpas wordt automatisch verlengd tot het moment, dat deze via Mijn KNHS wordt afgemeld. 
 7. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op leden, die uitsluitend deelnemen aan wedstrijden in de disciplines Voltige, Endurance en Mendurance. Voor die specifieke bepalingen wordt verwezen naar de disciplinereglementen. 
 8. Het starten met een hengst is toegestaan volgens de bepalingen in de onderstaande tabel. 

  Voorwaarden starten met hengstPaard/PonyLeeftijd deelnemer*Sportstand (geklasseerd)
  Dressuur/ Springen /EventingPony12 jaarL2 dressuur of 0.70m. springen of M eventing of klasse 2 endurance 
  Dressuur/ Springen /EventingPaard14 jaarL2 dressuur of 1.10m. springen of M eventing of klasse 2 endurance 
  MennenPony12 jaarX
  MennenPaard14 jaarX
  Endurancex14 jaarKlasse 2 of L2 dressuur of 1.10m. springen of M eventing
  MenduranceX16jaarX
  VoltigeXXX
  Aangespannen sportXXX
  HorseballXXX
   *leeftijd moet bereikt worden in het betreffende kalenderjaar.
   X = geen beperking

Artikel 33 – Periodelicentie/evenementenlicentie voor deelname van wedstrijden in Nederland

 1.  Het is deelnemers wonend in het buitenland toegestaan om met een door de KNHS afgegeven evenementenlicentie of periodelicentie deel te nemen aan KNHS-wedstrijden. Door deelname conformeert de deelnemer zich aan alle (wedstrijd)reglementen en de statutaire rechten en plichten, die van toepassing zijn op KNHS-leden.
  a. De periodelicentie is 6 weken geldig en wordt maximaal 4 maal per jaar verstrekt.
  b. De evenementenlicentie is geldig voor 1 evenement en kan meerdere keren per jaar worden aangevraagd.
  c. Bij de aanvraag van de licentie dient een verklaring van de sportgegevens van de aanvrager te worden gevoegd,  afgegeven door de nationale federatie waarvan de sporter lid is.
  d. Houders van de licentie hoeven voor de te starten paarden geen startpas aan te vragen maar zijn in het bezit van een door de KNHS afgegeven schriftelijke verklaring. Het aantal te starten paarden en het aantal starts is niet gelimiteerd.
  e. De houder van de licentie is vrij om te starten in alle klassen mits deze niet hoger is dan de hoogste klasse waarin gestart is volgens de verklaring afgegeven door de nationale federatie zoals gevraagd in lid c. De te starten paarden hoeven niet bij de KNHS geregistreerd te zijn en behaalde resultaten worden niet geregistreerd.
  f. De kosten voor een licentie zijn opgenomen in de Tarievenlijst.
  g. De licentie wordt verstrekt wanneer de kosten hiervoor door de KNHS zijn ontvangen.
  h. Deelnemers met een evenementenlicentie of periodelicentie komen niet in aanmerking voor het rijden van  kampioenschappen of selecties hiervoor.

Artikel 34 - Gastlicentie voor deelname aan wedstrijden in Nederland

 1. Het is deelnemers met een buitenlandse nationaliteit toegestaan om met een door de KNHS afgegeven gastlicentie deel te nemen aan KNHS-wedstrijden. Door deelname conformeert de deelnemer zich aan alle (wedstrijd)reglementen en de statutaire rechten en plichten, die van toepassing zijn op KNHS-leden.
  a. Gastlicentiehouders moeten net als KNHS-leden per paard een (gelimiteerde of ongelimiteerde) startpas aanvragen.
  b. De registratiekosten voor een gastlicentie zijn opgenomen in de Tarievenlijst.
  c. De startpas wordt verstrekt wanneer de kosten hiervoor door de KNHS zijn ontvangen.
  d. Met een startpas behaalde resultaten worden geregistreerd.
  e. Bij de aanvraag van een startpas door een gastlicentiehouder dient een verklaring van de sportgegevens van de aanvrager te worden gevoegd, afgegeven door de nationale federatie waarvan de sporter lid is. Indien het paard niet bij de KNHS geregistreerd is dienen de sportgegevens van het paard ook te worden toegevoegd.
  f. Deelnemers met een gastlicentie komen niet in aanmerking voor het rijden van kampioenschappen of selecties  hiervoor.

Artikel 35 - Permission voor deelname aan wedstrijden in het buitenland

 1. Het is KNHS-leden toegestaan om met een licentie, afgegeven door de KNHS, deel te nemen aan nationale wedstrijden, georganiseerd door een buitenlandse nationale federatie in de disciplines dressuur, springen, eventing en mennen.
  a. Een permission dient door een KNHS-lid bij de KNHS te worden aangevraagd en is voor één land gedurende één kalenderjaar onbeperkt geldig. Het tarief van deze permission is opgenomen in de Tarievenlijst.
  b. De nationale federatie van het land waar een KNHS-lid aan nationale wedstrijden wil deelnemen, kan aan het verstrekken van een gastlicentie kosten verbinden of aanvullende eisen stellen.
  c. Resultaten, die worden behaald tijdens deelname aan wedstrijden die worden georganiseerd door een  buitenlandse nationale federatie, komen niet voor registratie in aanmerking.