Artikel 8 - Wijzigingen tijdens de wedstrijd

  1. Een wedstrijdorganisatie kan besluiten (een onderdeel van) een wedstrijd te wijzigen of te annuleren. Hierbij dienen onderstaande bepalingen in acht genomen te worden:
    a. Het wijzigen van een vraagprogramma door de wedstrijdorganisatie tijdens een wedstrijd is alleen toegestaan als deze wijziging de instemming heeft van de Federatievertegenwoordiger, gehoord hebbend alle bij de rubriek betrokken deelnemers. De Federatievertegenwoordiger is verplicht daarover te rapporteren.
    b. Bij slecht weer of onvoldoende conditie van het terrein op de dag(en) van de wedstrijd kan de Federatievertegenwoordiger na overleg met de wedstrijdorganisatie en de officials besluiten tot opschorting en/of annulering van (onderdelen van) een wedstrijd of de wedstrijd (indien mogelijk) binnen te laten verrijden. De wedstrijdorganisatie is verplicht de deelnemers, de officials en de KNHS hiervan in kennis te stellen.
    c. Bij gebrek aan deelname kan een wedstrijd alleen worden geannuleerd wanneer de deelnemers, de officials en de KNHS hiervan tenminste drie dagen voor het begin van de desbetreffende wedstrijd in kennis zijn gesteld.
  2. Bij annulering van de wedstrijd of een rubriek dienen reeds betaalde inschrijfgelden of opslagen door de wedstrijdorganisatie te worden gerestitueerd.