Artikel 64 - Aanvragen van FEI-wedstrijden en kampioenschappen in Nederland

 

  1. Internationale FEI-wedstrijden in Nederland dienen bij de KNHS te worden aangevraagd.
  2. Voor het aanvragen van internationale FEI-wedstrijden en FEI-kampioenschappen in Nederland dienen de reglementen en de daarin gestelde termijnen van de FEI en van de KNHS in acht te worden genomen. 
  3. De internationale wedstrijd of het internationale kampioenschap mag pas worden gehouden als daartoe schriftelijke toestemming van zowel de KNHS als de FEI is verkregen. 
  4. De KNHS kan te allen tijde aanvullende voorwaarden stellen. 

Naar het volgende artikel