Artikel 60 - Teamtrainer

  1. Indien gewenst benoemt het KNHS-bestuur een teamtrainer. 
  2. Een teamtrainer functioneert onder verantwoordelijkheid van de chef d’équipe. 
  3. Een teamtrainer houdt zich bezig met de sporttechnische begeleiding van de deelnemers. 
  4. Indien door de KNHS aan de deelnemer wordt toegestaan, dat deze zich tijdens een uitzending door zijn particuliere trainer laat begeleiden, is lid 2 van dit artikel van toepassing. De kosten zijn voor rekening van de deelnemer.