Artikel 56 - Verplichtingen deelnemers

  1. KNHS-leden verplichten zich door hun deelname of medewerking aan internationale wedstrijden de reglementen van FEI en KNHS alsmede de in het vraagprogramma opgenomen specifieke bepalingen na te komen. 
  2. KNHS-leden zijn verplicht het imago van zowel de KNHS als de Nederlandse paardensport hoog te houden. 
  3. Deelnemers zijn gehouden het gezag van door de KNHS aangestelde (team)begeleiders te erkennen. 
  4. Deelnemers dienen het welzijn van de paarden te allen tijde zo optimaal mogelijk te bevorderen en dienen daarbij de FEI- en KNHS-reglementen te respecteren