Artikel 5 - Samenvoegen van categorieën/handicapregeling

 1. Het samenvoegen van categorieën:
  Bij een ponywedstrijd voor springen en/of dressuur dienen voor de te verrijden klassen alle categorieën te worden uitgeschreven. Er dient per klasse/hoogte per categorie of combinatie van categorieën een klassement te worden opgemaakt. Bij het opmaken van het klassement is het ongeacht het aantal deelnemers toegestaan in een klasse/hoogte categorieën van pony’s samen te voegen. De volgende samenvoegingen zijn mogelijk: A/B, A/C, A/B/C; B/C; C/D; C/E; C/D/E en D/E.
 2. Handicapregeling:
  a. Indien aan een rubriek met paarden minder dan acht combinaties deelnemen is het toegestaan deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/hoogte.
  b. Indien aan een rubriek voor pony’s na samenvoeging van categorieën van pony’s, zoals beschrevenin lid 1 van dit artikel, minder dan acht combinaties deelnemen is het toegestaan om deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/hoogte.
  c. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle deelnemers de proef/het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn.
  d. De wedstrijdorganisatie kan in overleg met de Federatievertegenwoordiger tijdens de wedstrijd alsnog besluiten de handicapregeling toe te passen.
  e. Het in handicap laten verrijden van dressuurrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de desbetreffende rubrieken door hetzelfde jurylid worden beoordeeld.
  f. Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze worden beoordeeld.
  g. Voor het in handicap laten verrijden van verschillende rubrieken in de discipline Mennen wordt verwezen naar het disciplinereglement.
  h. Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het prijzengeld of de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende rubriek te worden uitgereikt.