Artikel 45 - Hulp van derden

Elke tussenkomst en/of hulp van buitenaf, gevraagd of ongevraagd, met als kennelijk doel de prestatie van een deelnemer en/of diens paard(en) te be├»nvloeden, wordt beschouwd als hulp van derden, is verboden en wordt door de jury bestraft met uitsluiting. Uitwerkingen hiervan kunnen zijn opgenomen in de desbetreffende disciplinereglementen

 

Naar het volgende artikel