Artikel 42 - Dispensatie met betrekking tot klasse-indeling (startgerechtigdhed)

 

  1. Indien een ruiter, een paard of een combinatie een periode niet meer is uitgekomen in de hoogste klasse(ook niet Hors Concours) waarin een winstpunt behaald is, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk dispensatie aan te vragen om in een lagere klasse ingeschaald te worden dan in de inschalingtabel (in de verschillende disciplinereglementen) is vermeld. In de disciplinereglementen is bepaald welke periode hiervoor geldt. 
  2. Om een andere dan de in lid 1 van dit artikel omschreven reden kan tevens dispensatie worden aangevraagd om in een lagere klasse uit te kunnen komen. 
  3. Indien aan een deelnemer dispensatie is verleend met betrekking tot klasse-indeling behoeft deze tijdens een wedstrijd niet getoond te worden. De controle op startgerechtigdheid wordt door de KNHS uitgevoerd. 

Naar het volgende artikel