Artikel 27 - Registratie gegevens KNHS-lid

  1. De KNHS registreert de personalia en contactgegevens van het lid. Om een startpas aan te kunnen vragen dient een sporter lid te zijn van een lidvereniging van de KNHS of een les- of pensionstalovereenkomst te hebben met een FNRS-bedrijf.
  2.  - 
  3. Het is mogelijk lid te zijn van meer lidverenigingen. Wanneer aan (onderlinge) wedstrijden wordt deelgenomen kan een KNHS-lid uitsluitend voor één lidvereniging op (onderlinge) wedstrijden uitkomen met uitzondering van:
    a. Ponyruiters mogen tot het einde van het jaar waarin zij de 18-jarige leeftijd bereiken voor een ponyvereniging en een paardenvereniging uitkomen.
    b. Indien een lidvereniging een bepaalde discipline statutair niet kan aanbieden is het toegestaan voor meer lidverenigingen uit te komen op wedstrijden.
  4. Wanneer aan wedstrijden wordt deelgenomen, dienen de bepalingen in de diverse disciplinereglementen met betrekking tot de minimum leeftijd van een deelnemer en de verplichting tot het hebben van een startpas in acht genomen te worden. 
  5. De KNHS-kampioenschappen zijn open voor alle KNHS-leden, ongeacht hun nationaliteit en woonplaats. Deelname aan Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend mogelijk voor leden met de Nederlandse nationaliteit