Artikel 19 - Omroeper

De omroeper maakt de door de jury vastgestelde resultaten van een deelnemer c.q. de deelnemers bekend. Hij

dient zich daarbij te houden aan de instructies van (de voorzitter van) de jury.