Artikel 14 - Controlerend Dierenarts

  1. De taken en bevoegdheden van een Controlerend Dierenarts zijn omschreven in het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard. De wedstrijdorganisatie en de in functie zijnde officials dienen de Controlerend Dierenarts alle medewerking te verlenen om de controles uit te voeren. 
  2.  Wanneer voor een aangewezen paard geen paardenpaspoort wordt overhandigd, rapporteert de Controlerend Dierenarts dit aan de Federatievertegenwoordiger, die de combinatie diskwalificeert en aan de KNHS rapporteert. Het ontbreken van het paardenpaspoort heeft geen invloed op de doorgang van de controle.