Artikel 13 - Controleur Identificatie & registratie (I&R Controleur) en ponymeter

Een I&R-controleur bezoekt onaangekondigd KNHS-wedstrijden teneinde controles uit te voeren op de identiteit

van het paard, de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten en of hierin de gevraagde gegevens

volgens de bepalingen van dit reglement zijn opgenomen. De functie van I&R-controleur kan niet worden

gecombineerd met enige andere (official)functie tijdens eenzelfde wedstrijd. Voor overige officials is het in hun

functie wel toegestaan om gerichte I&R controle uit te voeren.

Een KNHS-ponymeter is bevoegd pony’s te meten conform de door de KNHS vastgestelde meetprocedure. De

meetgegevens van de gedane metingen dienen binnen 48 uur bij de KNHS te worden aangeleverd volgens de door

de KNHS bepaalde procedure.