Verslagen van de KNHS Ledenraad

De KNHS Ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar, de voorjaars algemene ledenvergadering en de najaars algemene ledenvergadering. De vergaderingen vinden plaats in het KNHS-kantoor op het Nationaal Hippisch Centrum. Leden van de KNHS mogen deze vergaderingen bijwonen. 

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Deze staan hier gepubliceerd.

Vergaderschema Ledenraad

De volgende vergaderingen van de Ledenraad staan gepland op:

  • Donderdag 11 april 2024
    Bekijk hier de agenda van de Ledenraad op 11 april 2024. 
  • Donderdag 13 juni 2024
  • Donderdag 14 november 2024

Voor onze leden die de vergadering willen aanhoren is het mogelijk om online of fysiek aan te sluiten. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij het directiesecretariaat via directiesecretariaat@knhs.nl