Tuchtreglement en uitspraken

Het KNHS-bestuur kan een dossier ter beoordeling voorleggen aan de Aanklager, waarna de Aanklager (namens de KNHS) aangifte bij het Tuchtcollege kan doen als hij van mening is dat reglementaire en/of statutaire bepalingen zijn overtreden door een lid of leden. 

In de meeste gevallen wordt dan een mondelinge behandeling gepland, waarbij de Aanklager het dossier en de strafeis toelicht en het betrokken lid de kans heeft zich te verweren. Na ongeveer een maand volgt dan de uitspraak van het Tuchtcollege. Hiertegen kan door het lid of de Aanklager appèl worden ingesteld bij de Raad van Appèl. In dat geval wordt meestal opnieuw een mondelinge behandeling gepland. De uitspraak die door de Raad van Appèl wordt gedaan is bindend voor alle partijen.

In lijn met het aanpassen van de statuten, het Algemeen Reglement, de modelstatuten van de nationale verenigingen, regio’s en verenigingen van de KNHS zijn ook de benodigde wijzigingen in het Tuchtreglement doorgevoerd. Het Tuchtreglement is goedgekeurd in de ledenraadsvergadering van 11 november 2021 en heeft een ingangsdatum van 1 december 2021.

Onderstaand vind je de uitspraken die zijn gedaan door Tuchtrechtelijke colleges.