Organisatiestructuur

De KNHS is een vereniging en bestaat uit diverse onderdelen. Elk onderdeel heeft een specifieke rol en taak binnen de vereniging. De KNHS kent de volgende onderdelen: Werkorganisatie, Bestuur, Ledenraad, Sportfora, Topsportcommissies en de Bondsatletencommissie.

De KNHS is opgebouwd uit 1.500 lokale verenigingen die verdeeld zijn over 11 KNHS-regio's. Elke lokale vereniging en elke regio heeft een eigen bestuur. Lokale KNHS-verenigingen bestaan uit vrijwilligers en organiseren samen met lokale maneges de paardensport. Zij verzorgen lessen, organiseren wedstrijden en andere leuke paardensport activiteiten.

 

De werkorganisatie

De werkorganisatie promoot, stimuleert, innoveert, faciliteert, registreert, digitaliseert en reglementeert de Nederlandse paardensport. Daarbij wordt de werkorganisatie geadviseerd door discipline fora en technische commissies. In deze fora en commissies zitten experts uit het hele land uit een bepaalde discipline van de paardensport. Op de disciplinepagina's van deze site zie je wie er in welk forum en technische commissie zit. 

Het bestuur

Het bestuur van de KNHS is verantwoordelijk voor de visie en meerjarenstrategie van de paardensport. Zij houden toezicht op de uitvoering hiervan door de werkorganisatie. Zie hier het rooster van aftreden voor het bestuur. 

De Ledenraad

De ledenraad is een vertegenwoordiging van alle leden van de KNHS. Zij controleren het gevoerde beleid ban bestuur en werkorganisatie doormiddel van het goedkeuren van jaarplannen, begrotingen en jaarrekeningen. De zetelverdeling van de KNHS Ledenraad 2024 vind je hier

Verslagen van de ledenraad

De bondsatletencommissie

De bondsatletencommissie is een adviescommissie en adviseert de KNHS werkorganisatie over het topsportbeleid. De commissie bestaat uit maximaal 9 commissieleden: één onafhankelijk voorzitter en maximaal acht kaderleden (één kaderlid per discipline). Alle senioren kaderleden uit de disciplines dressuur, endurance, eventing, mennen, para dressuur, reining, springen en voltige komen voor de bondsatletencommissie in aanmerking. De commissie – en daarmee de topsport – wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in de ledenraad. Contact met de bondsatletencommissie? Mail naar BAC@knhs.nl

Regio's en mendistricten 

De nationale wedstrijdsport is bij de KNHS georganiseerd in 11 regio's (soms weer onderverdeeld in kringen) met daaronder de lokale KNHS-verenigingen. Bij de mensport zijn er geen regio's, maar 5 mendistricten. Bekijk de websites van de regio's en de mendistricten: