Informatie voor Springen officials

Op deze pagina vind je handige informatie voor officials Springen. 

Toezichthouden

Toezicht op het voorterrein is in het kader van paardenwelzijn, veiligheid en eerlijke competitie van groot belang. Goed toezicht zorgt voor een sportief wedstrijdverloop en voorkomt dat er zaken gebeuren die niet zijn toegestaan . 

 

Eventingwedstrijden

Voor het voorterrein springen op een eventingwedstrijd geldt al, net zoals in het reguliere springen, dat een van de drie springjuryleden belast is met het toezichthouden op het voorterrein. Vanaf maart 2022 houdt de springjury, die toezicht houdt op het voorterrein springen, ook afwisselend toezicht op het voorterrein van de cross.

Het kan dus zijn dat je als toezichthouder Springen door een wedstrijdorganisatie wordt benaderd om als Jury Springen te fungeren op hun eventingwedstrijd. De taken als Toezichthouder tijdens een eventingwedstrijd zijn niet anders dan een springwedstrijd. De belangrijkste punten voor het voorterrein van de cross kun je vinden in het document Handleiding Toezicht Voorterrein Eventing 2022.