Informatie voor Federatievertegenwoordigers

De KNHS wijst voor nationale wedstrijden en een beperkt aantal breedtesportwedstrijden (waaronder de Subtopwedstrijden en Regio- en KNHS-kampioenschappen) een federatievertegenwoordiger aan. De  Federatievertegenwoordiger vertegenwoordigt de KNHS op wedstrijden.

Als Federatievertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. Indien op de wedstrijd geen afzonderlijk daartoe door de KNHS aangewezen Federatievertegenwoordiger aanwezig is, vervult één van de juryleden (de voorzitter van de jury) de taak van Federatievertegenwoordiger.

Op deze pagina vind je documenten die voor jou als Federatievertegenwoordiger relevant zijn. Verschillende invulformulieren zijn in twee varianten beschikbaar, de PDF printversies en de doc/docx (Word) documenten om digitaal in te vullen.