Nieuwe opzet Manege Instructeursopleidingen

In 2024 zijn er aanpassingen doorgevoerd in de opleidingen voor Aspirant Instructeur Manege (ORUN 2) en Instructeur Basissport Manege (ORUN 3) naar aanleiding van een grondige evaluatie met manegehouders en cursisten. Bij deze veranderingen is specifiek aandacht  besteed aan de voorbereiding op het praktijkexamen. Voorheen bleek deze voorbereiding vaak ontoereikend te zijn, wat resulteerde in teleurstellende examenresultaten.

Werkgroep KNHS, FNRS, ORUN

Na vijf jaar is de opleiding tot Aspirant Instructeur Manege uitgebreid geëvalueerd. De evaluatie is gedaan door de KNHS, FNRS en de ORUN die samen een werkgroep hebben samengesteld om te komen met verbetervoorstellen. Onder de cursisten is tevens een enquête gehouden. De werkgroep bestond uit ervaren ORUN 4 instructeurs, examinatoren (ook ORUN 4) en (oud)manegehouders die zelf ook lesgeven of examineren en medewerkers van de KNHS Academy. De werkgroep heeft kritisch gekeken naar de opleidingen Aspirant Instructeur Manege en Instructeur Basissport Manege, dus ORUN 2 en ORUN 3. Er is o.a. gekeken naar de inhoud van de opleidingen, het lesmateriaal, de vorm van de opleidingen, het examen met de daarbij behorende exameneisen en protocollen en het gebruik van een manegepaard tijdens de opleidingen en de examens.

In een aantal sessies in 2023 heeft de werkgroep wijzigingsvoorstellen gedaan die overgenomen zijn door de KNHS Academy, FNRS en ORUN.  

Wijzigingen per 2024

  • Praktijkbegeleider: Er wordt vanaf 2024 een praktijkbegeleider van het manegebedrijf aangesteld op tenminste ORUN 3 niveau die de kandidaat een half jaar lang zal begeleiden om tot het niveau te komen van de Aspirant Instructeur Manege (ORUN 2). De praktijkbegeleider kan de ondernemer zelf zijn maar ook een werknemer van het bedrijf. Deze moet minimaal de instructeursopleiding op niveau 3 hebben afgerond en een actieve HI-licentie hebben. Ook de praktijkbegeleider volgt een opleidingsdag bij de KNHS en krijgt daarbij een handleiding om de kandidaten week voor week op het eigen bedrijf te begeleiden.
  • Niveau blijft gelijk: Het niveau dat de instructeur/examenkandidaat tijdens het examen moet laten zien is gelijk gebleven. Het kwaliteitsniveau van het examen blijft gewaarborgd. Een Aspirant Instructeur wordt opgeleid om aan de hand van een lesplan of onder toezicht van een hoger opgeleide instructeur zelfstandig les te geven. Voor het zelf opstellen van een lesplan moet een instructeur minimaal het diploma Instructeur Basissport, ORUN 3, hebben.
  • Praktijkervaring op eigen manege: Het traject richting het examen is gewijzigd. Voor de zelfstudie variant Aspirant Instructeur Manege moet de kandidaat betrokken zijn bij een manegebedrijf waar hij of zij de praktijkervaring op gaat doen. Een cursist volgt de opleiding dus op de eigen manege, met de vertrouwde omgeving als leerplek en een eigen praktijkbegeleider. Deze verbeterde begeleiding zorgt ervoor dat een cursist het maximale uit de opleiding haalt.
  • Intake: De opleiding start voortaan met een intake voorafgaand aan de opleiding. j De cursist krijgt hierbij adviezen waar richting de praktijkbeoordelingen samen met de praktijkbegeleider aan kan worden gewerkt.
  • Doorstroomcijfer vervalt: Tot 1 januari 2024 moest voor zowel: ‘Het geven van Lessen’ als voor ‘Het trainen van een paard’ minimaal een 7 worden behaald om meteen te kunnen doorstromen naar de opleiding Instructeur Basissport, ORUN 3. Vanaf 2024 is dit niet meer nodig. Iedereen met een diploma Aspirant Instructeur ORUN 2 mag starten in de opleiding Instructeur Basissport. Op het examenprotocol ORUN 2 wordt een extra blok met doorstroomadvies opgenomen. Hierin geeft de examinator een advies voor de vervolgopleiding; wat gaat goed, waar is extra aandacht voor nodig, waar kunnen extra lessen in gevolgd worden. Zo is voor de praktijkbegeleider ook duidelijk waar aan gewerkt moet worden.
  • Extra examinatoren: Er zijn ORUN-examinatoren met manege ervaring en dit aantal is recentelijk uitgebreid.
  • Protocollen verduidelijkt: Het examenonderdeel ‘Het trainen van een paard’ is verduidelijkt zodat voor zowel cursist als praktijkbegeleider duidelijk is wat er gevraagd wordt tijdens de opleiding en het examen.


De leden van de werkgroep, Tim Moesman, Elbert Koelewijn, Antoinette Diks, Pieter Siemerink, Mascha Reijs en Annemarie Rietman zijn blij dat hun advies is overgenomen. Antoinette Diks: ”We hopen dat we hierdoor meer ORUN 3 instructeurs kunnen opleiden. Het instructeursvak is een ervaringsvak! Door Aspirant Instructeur Manege op deze manier aan te bieden, met extra advies hoe verder getraind en geoefend wordt richting het examen denken wij dat de slaagkans toeneemt.”

Nieuwe opleiding voor manege instructeurs

Op basis van de evaluatie met de werkgroep is er ook een nieuwe opleiding: Manege Instructeur Compleet ontwikkeld. Deze volledige opleiding tot zelfstandig instructeur combineert de Aspirant Instructeur Manege (ORUN 2) met de Instructeur Basissport Manege (ORUN 3) in een doorlopend traject. Wanneer de cursist zich inschrijft voor dit traject geniet hij/zij van een gereduceerd tarief en een kortere doorlooptijd terwijl de cursist ook hier begeleid wordt door een ervaren praktijkbegeleider op de eigen manege. Het eerste half jaar volgt deze opleiding hetzelfde traject als de opleiding Aspirant Instructeur Manege in zelfstudie. Na ca. 8 maanden vindt er een tussenbeoordeling plaats, dit is in de vorm van de praktijkbeoordelingen zoals in de Aspirant Instructeur Manege ORUN 2 opleiding. Na de tussenbeoordeling volgt de opleiding het traject van de huidige opleiding Instructeur Basissport Manege. Aan het einde van het opleidingstraject kan het examen Instructeur Basissport Manege ORUN 3 afgelegd worden. 

Gert Naber, hoofd van de KNHS-Academy over de vernieuwde opleidingen: “Wij vinden het belangrijk dat op maneges lesgegeven wordt door gediplomeerde instructeurs die hiervoor zijn opgeleid. Hier profiteren ruiters van, maar ook de paarden. Goede instructie zorgt voor meer plezier in het paardrijden en draagt bij aan het paardenwelzijn.”