Opleiding trainer/coach Orun 5

Heb je de ambitie om tot en met Grand Prix niveau les te gaan geven in de disciplines dressuur, springen of eventing? Dan kun je de opleiding Trainer/Coach 5 volgen. 

Tijdens deze opleiding leer je sportoverstijgende kennis te vertalen naar de paardensport om je leerlingen met hun paarden heel specifiek te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling als topsporter. Je leert naast het trainen van combinaties veel over coachen. Je leert bijvoorbeeld hoe je het hele begeleidingsteam rondom een topsporter kunt aansturen.

Trainer

Toelatingseisen

 • Je bent lid van de KNHS.
 • Je hebt minimaal het diploma Instructeur Wedstrijdsport ORUN 4 behaald met minimaal een “7” voor Geven van trainingen  en Trainen van paarden.
 • Je hebt zelf een klassering  van ZT+1 dressuur, 1.50 springen of 4*L Eventing (mag in het verleden behaald zijn).
 • Je hebt 2 leerlingen die zich voorbereiden op of al deelnemen aan deze hoogste klasse van de sport. Deze leerlingen heb je gedurende minimaal 6 maanden voorafgaande aan de opleiding begeleid op minimaal Lichte Tour niveau (Inter I dressuur, 1.40 m springen of 3* eventing). Deze leerlingen kun je ook meenemen naar de intervisiedagen om mee te trainen.
 • Intakegesprek met leercoach en praktijkbegeleider.
 • Toelatingsexamen is het geven van een training van een combinatie op Lichte Tour niveau (Inter I dressuur, 1.40 m springen of 3* eventing).

Opleidingsprogramma
De opleiding duurt 24 maanden. Je volgt 23 sport-overstijgende workshops bij NOC*NSF (in Zwolle of Amsterdam).

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Plannen van meerjarenbeleid, jaarplan, programma, periodiseren van trainingen, sporttechnisch beleid, voorbereiden op wedstrijden (analyseren), evalueren (testen en meten) en herkennen van talenten.

Daarnaast krijg je 5 paardensport specifieke workshops bij de KNHS over action types, voeding, inspanningsfysiologie van het paard, naar een veiliger sportklimaat en sportbeleid, voeding en het maken van een portfolio.

Praktijk
Het belangrijkste deel van de opleiding is de praktijk. Je voert opdrachten uit in een praktijksituatie. Meestal zal dit het bedrijf of de vereniging zijn waar je al werkzaam bent. Het kan bijvoorbeeld je eigen bedrijf zijn. Er worden wel eisen gesteld aan de praktijkplaats om ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om les te geven op hoog niveau. Het gaat erom dat je in de praktijk kunt toepassen wat je geleerd hebt tijdens de workshops. Je wordt gekoppeld aan een Toptrainer waarmee je, gedurende de opleiding, de trainingen bekijkt en bespreekt (stage).

Je geeft wekelijks les aan combinaties op Grand Prix-niveau, waar je een logboek van bijhoudt.

Per vier à vijf cursisten wordt er een intervisiegroep ingericht en een praktijkbegeleider aangesteld. De intervisiegroep komt gedurende het opleidingstraject vier keer bij elkaar onder begeleiding van de praktijkbegeleider. Tijdens de intervisiebijeenkomst bespreek je de trainingen die je geeft en leer je van elkaar.

De studiebelasting
Als je deelneemt aan de opleiding Trainer, moet je rekening houden met een tijdsinvestering van 3 uur per week voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten en het vullen van je portfolio, gedurende 2 jaar. Dat is naast de tijd die je kwijt bent aan het volgen van de workshops en intervisiebijeenkomsten en het ervaring opdoen in de praktijk.

PVB’s (Examens)

 1. PVB 4.1 Geven van trainingen
 2. PVB 4.2 Coachen bij wedstrijden
 3. PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid
 4. PVB 4.5 Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten
 5. PVB 4.6 Scouten van ruiters

Kosten
Voor het jaar 2024 zijn de kosten voor de opleiding  €5275,-

Lesmateriaal
Het lesmateriaal van de opleiding ontvang je op de eerste dag van de opleiding.

Aanmelden
Ben jij een ervaren instructeur met een diploma op niveau 4 en wil jij je verder scholen? Meld je dan aan voor de opleiding Trainer/Coach 5. Mail je aanmelding, hippisch cv, overzicht van je leerlingen en behaalde resultaten naar academy@knhs.nl. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De opleiding start in het najaar van 2024.